Varumärkenas kommersiella ursprung

Alla kommersiella rättigheter till ovan nämnda varumärken tillhör A&L Partners AB. Detta har tillkommit genom långvarigt samarbete och ett  långsiktigt syftande samarbetsavtal mellan Claes Janssen och A&L Partners AB.
Följande skall anges när helt något av varumärkena används. Att inte göra detta betraktas som varumärkesintrång.

Varumärkets kommersiella ursprung och hemvist skall alltid anges:

Upphovsman:
Claes Janssen, psykolog, forskare och författare samt docent i pedagogik vid Stockholms Universitet.

Rättighetsinnehavare:
A&L Partners AB, Stockholm, Sweden
VAT nr SE556254104401
www.fourrooms.com
info@fourrooms.com

Kort kommersiell historia

De centrala begreppen Personlig dialektik och Outsiderskalan skapades under Janssens banbrytande och nyskapande forskningsprojekt som pågick under åren 1964-1975 vid Stockholms Universitet. Doktorsavhandlingens namn var just Personlig dialektik. Om självcensur, outsiderupplevelser och integration. Begreppet Förändringens fyra rum skapades som en direkt konsekvens av avhandlingsarbetet och den efterföljande kommersialiseringen av teori och koncept. Tillsammans med den produktutveckling som följde direkt på avhandlingsarbetet och genom samarbete med olika professionella konsultföretag inleddes den kommersiella användning som fortsatt genom åren och nu lett till godkännande av de olika varumärkena på flera kontinenter.

Några viktiga årtal:

 • 1964   Forskningen inleds med ett uppdrag från Svenska Filminstitutet som grund.
 • 1975   Janssen lägger fram sin avhandling. Den godkänns och Janssen erhåller en docenttitel för ett extraordinärt forskningsarbete.
 • 1977   Janssen inleder samarbete med ett svenskt konsultföretag och man inleder direkt tillämpningar av den Personliga dialektiken och Outsiderskalan i chefsutbildningar för stora och små svenska företag.
 • 1978   Jansen inleder samarbete med den välrennomerade amerikanske konsulten Marvin Weisbord från Philadelphia. Weisbord skriver om och beskriver Fyrarummaren i många olika sammanhang. Första gången han skriver om den i en bok är i Productive Workplaces som utkom första gången 1985. Tredje utgåvan publicerades i januari 2012 och Fyrarummaren har även nu en central plats i framställningen.
 • 1985   Organisationsbarometern skapas och börjar direkt tillämpas kommersiellt.
 • 1988   Sjufrågeformuläret skapas utifrån ett behov att låta människor ta till sig teorin utan att behöva gå igenom hela processen med Personlig dialektik.
 • 1988   Janssen inleder samarbete med Mercuri International.
 • 1993   Janssen inleder samarbetet med A&L Partners AB.
 • 1996   Boken Förändringens fyra rum – en praktisk vardagspsykologi ges ut i Sverige av W&W.
 • 1997   Certifieringsprogrammen startar i Sverige av A&L Partners AB
 • 1998  Certifieringsprogrammen startar i USA av A&L Partners AB
 • 2000 Ulla Janssen påbörjar utveckling av Barnens Fyrarummare för användning i klassrum i lågstadiet.
 • 2002 Ulla Janssen publicerar sitt arbete i klassrummet genom en rapport från Uppsala Universitet: Psykologi i klassrummet. Samma år presenterar Ulla Janssen sina resultat för Fyrarummarens Användarforum i Sandhamn.
 • 2007 Förfrågningar från Finland, Singapore, Kalifornien och Australien kommer nästan samtidigt: Hur kan vi ta Fyrarummaren till vårt land och göra det ni gör i Sverige, fast här? Ungefär så ställdes frågan från dessa platser
 • 2009 Målet 10.000 Fyrarummarmaterial sålda till certifierade användare passeras.
 • 2010  Certifieringsprogram startar i Finland och Australien.
 • 2011   Ett omfattande skolutvecklingsprojekt startas i delstaten Victoria i Australien med sju medverkande skolor. Ett forskningsprojekt lett av personal från Swinbourne University i Melbourne studerar effekterna under det första pilot-året.
 • 2012  Cerifieringsprogram planeras starta i Kroatien i november med hela Balkan som målområde.
 • 2012  Janssen publicerar fyra nya böcker om Fyrarummaren, två på svenska och två på engelska. Förlag: A&L Partners AB.

För en mer detaljerad tidslinje beskrivande Fyrarummarens utvecklingssteg, se den omarbetade och utökade Förändringens fyra rum Del I.