Upphovsrätt

All upphovsrätt och alla immeteriella rättigheter till texter, analysinstrument och böcker och som författats av Claes Janssen tillhör Claes Janssen.

Hanteringen av dessa rättigheter är genom samarbetsavtal delegerad till A&L Partners AB.

Upphovsrätt och alla immeteriella rättigheter till Barnes fyrarummare såsom det är beskrivet i ”Psykologi i klassrummet” (Uppsala Universitet, 2002.) är Ulla Janssens.

Även dessa rättigheter är genom samarbetsavtal delegerade til A&L Partners AB.

A&L Partners å sin sida är genom samarbetsavtal med Claes Janssen Konsult AB och Ulla Janssen företrädare för alla frågor rörande copyright, alla immateriella rättigheter, användning av olika delar av koncepten etcetera.

Fyrarummaren AB (med bifirma The Four Rooms of Change Group) är det företag som A&L Partners delegerat det praktiska handhavandet av rättigheterna till.

Frågor och förfrågningar rörande upphovsrätt, copyright, varumärken samt användning i allmänhet – kontakta info@fourrooms.com.