Registrerade varumärken – vilka är de?

Följande varumärken är registrerade (2012):

Fyrarummaren®

Förändringens fyra rum®

Organisationsbarometern®

Four Rooms of Change®

Organizational Barometer®

Muutoksen Neljä Huonetta®

 

 

 

 

 

&-tecknet är logotypen för A&L Partners AB. Den har varit registrerad sedan omkring 1992 i samband med företagets bildande.

A&L Partners AB med organisationsnummer 556254-1044 är moderbolag i den företagsgrupp där Fyrarummaren AB ingår.

 

 

 

Ovan nämnda varumärken är registrerade och skyddade i bland annat

  Sverige

  Finland 

  Europeiska Unionen (= alla länder inom EU)

  USA

  Kina

  Singapore

  Australien

Ansökningar ligger inne i andra länder. Aktuellt är till exempel länderna på Balkan.

 

Kontakt i varumärkesfrågor är Bengt Lindström. Kontakta honom på bengt.lindstrom@andolin.com.

Företagsgruppens samarbetspartner i varumärkesfrågor är Noréns Patentbyrå i Stockholm.