Varumärken och plagiat

I takt med att Förändringens fyra rum blir mer spridd och populär dyker det upp varianter på samma tema. Utöver att göra intrång på upphovsrätten så saknar dessa den teoretiska och vetenskapliga grund som gör att Fyrarummaren verkligen fungerar.

Det finns plagiat och ”look-alikes” världen över. Vi kan bara säga en sak: Använd dem inte! Skälet är enkelt: De kan ställa till med mer skada än nytta. Vi vet att flera av dem gör det. Det beror på att dess användare inte har tillräcklig koll på den bakomliggande teoribildningen – på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Använd alltså bara certifierade användare – och modernt, auktoriserat material!

Certifierade användare av Förändringens fyra rum har tillgång till den kompletta forskningen, till de senaste resultaten, de senaste analysinstrumenten, de senaste Steg-för-steg-guiderna, kontakten med ”källan”, det vill säga upphovsmannen Claes Janssen och hans närmaste medarbetare.

The Change House är ett plagiat

Sedan mitten av 1990-talet har en kopia av Fyrarummaren spridits över världen under namnet The Change House. Den har samma beteckningar på de psykologiska rummen som Fyrarummaren; alltså ContentmentDenialConfusion and Chaos och Renewal.

Det är naturligtvis inte tillåtet att plagiera en vetenskapligt publicerad teori på det här sättet. Dessutom är det så förklaringarna till respektive rum avviker i hög grad från upphovsmannen Claes Janssens egna beskrivningar, som i sin tur baserar sig på hans forskning från slutet av 60- och början av 70-talet.

Den här modellen kan enligt Janssens bedömning vara direkt skadlig för användaren.

Ashridge utvecklar sig genom att ta bort The Change House

Ett av Europas ledande managementinstitut, Ashridge utanför London, har sedan ett antal år använt just The Change House som förklaringsmodell i många av sina kurser och konsultationer.

När de under senare delen av 2003 förstod att Fyrarummaren var originalet, att det finns en stark vetenskaplig grund, närmare 40 års erfarenhet samt ett antal pedagogiska analysinstrument kopplade till teorin så kontaktade de oss. Vi har nu inlett ett samarbete och och Ashridge har utbildat ett antal av sina fakultetsmedlemmar och konsulter i Förändringens fyra rum.

Att använda Fyrarummaren på dessa sätt innebär helt klart såväl en breddning som en fördjupning för Ashridge och dess kunder.

Fler plagiat av Fyrarummaren

På webbplatsen changehouse.de publiceras en variant av Fyrarummaren med identiska beteckningar på de psykologiska tillstånden men den ser ut som ett hus. Dock med både balkong och källare. Om man läser beskrivningen som kan laddas ner som pdf så ser man snart att beskrivningen av teorin är felaktig. Särskilt mycket fel finns i beskrivningen av Nöjdhetsrummet.

Det värsta är kanske att man refererar till Claes Janssen och ger därmed intryck av att han skulle stå bakom eller tillåtit publicering av denna avart av Fyrarummaren.