Look-alikes och plagiat på Förändringens fyra rum

I takt med att Förändringens fyra rum blir mer spridd och populär dyker det upp varianter på samma tema. Utöver att göra intrång på upphovsrätten så saknar dessa den teoretiska och vetenskapliga grund som gör att Fyrarummaren verkligen fungerar.

Idag finns det plagiat och look-alikes på Förändringens fyra rum® världen över. Vi kan bara säga en sak: Använd dem inte! Skälet är enkelt: De kan ställa till med mer skada än nytta. Vi vet att flera av dem gör det. Det beror på att dess användare inte har tillräcklig koll på den bakomliggande teoribildningen – på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Använd alltså bara certifierade användare – och modernt, auktoriserat material!

Certifierade användare av Förändringens fyra rum har tillgång till den kompletta forskningen, till de senaste resultaten, de senaste analysinstrumenten och de senaste Steg-för-steg-guiderna.

Varumärket Janssen’s Model gör aktivt intrång i såväl rättigheter som varumärken och kunddatabas

På senare tid, från hösten 2020 och framåt, har det registrerade varumärket Janssen’s Model börjat uppträda och marknadsföra sig som innehavare av de exklusiva rättigheterna till Förändringens fyra rum. Janssens’s Model sprids via en egen hemsida, som ger intryck av att representera, eller faktiskt vara, ett företag. Det går dock i mitten av april 2021 inte att finna vare sig ett organisationsnummer, en adress eller ens vem innehavaren av varumärket Janssen’s Model är. Det är uppenbart att man försöker få det att framstå som att det registrerade varumärket Janssen’s Model förvärvat rätten att använda Fyrarummaren. Eller som man formulerar det på sin hemsida ”Från 1 februari 2021 har upphovsrätten till teorin, modellen och dess verktyg övergått till, och drivs under, det nya varumärket Janssen’s Model”.

Detta är naturligtvis inte sant. Och det kommer inte att hålla i den rättsliga prövning som inleds i april 2021.

Varning för Janssen’s Model

Vi – A&L Partners AB med dotterbolaget Fyrarummaren AB – är sedan 1993 de faktiska innehavarna av samtliga kommersiella rättigheter till Förändringens fyra. Vi har mer än 25 års erfarenhet av att förvalta och utveckla Fyrarummaren över hela världen och vi vill bestämt varna dig för Janssen’s Model. Grunden för detta är:

  1. Ingen ändring har skett i de rättigheter som avtalats i samarbetsavtalet mellan Fyrarummaren AB och Claes Janssen Konsult AB. Det senaste avtalet tecknades 2010 och gäller till år 2039. Och eftersom inget annat avtalats mellan parterna och ingen domstol heller har fastställt något annat, så gäller avtalet i sin helhet enligt svensk lag och rättspraxis. Om detta råder det ingen som helst tvekan.
  2. Personerna som står bakom Janssen’s Model försöker, inför öppen ridå, att genomföra ett fientligt övertagande av ett helt affärskoncept, inklusive dess kunddatabas. Detta innebär både stöld och otillbörlig marknadsföring samt, inte minst, utnyttjande av annans företagshemligheter. Allt detta kommer som sagt att få rättsliga konsekvenser.
  3. Det företag som ligger bakom varumärket Janssen’s Model, det vill säga Wilson Utveckling AB, saknar inte bara formella rättigheter, dess företrädare är inte ens längre aktivt certifierade på Förändringens fyra rum och de saknar helt kompetens, erfarenhet och förmåga att certifiera och licensiera på det mycket komplexa innehållet i Fyrarummaren. Och inte minst saknar de den erfarenhet från alla de oändligt många användningsområden som Fyrarummaren skapat. Du som potentiell kund och du som funderar på att vända dig till dem för användarutbildning riskerar att förlora i princip allt du investerar. Den certifiering du eventuellt erbjuds där saknar i realiteten användbarhet. Du får alltså inte, vare sig nu eller inom överskådlig tid, kommersiellt använda de kunskaper, det material eller de rättigheter som du erbjuds.

Ett tips till dig som kanske upplever att du vare sig ut eller in med alla dessa motstridiga budskap är alltså att vända dig till de som enligt svensk lag har rättigheterna på sin sida och som kommer att visa det genom att ta hela saken till rättslig prövning.

Det är vi som har alla material på hyllan, som certifierar live och online och som har de viktiga kontaktnäten i de flesta branscher och på alla kontinenter.

Har du frågor om rättigheter, plagiat eller annat så är du så klart varmt välkommen att kontakta oss.

The Change House är ytterligare ett plagiat

Sedan mitten av 1990-talet har en kopia av Fyrarummaren spridits över världen under namnet The Change House. Den har samma beteckningar på de psykologiska rummen som Fyrarummaren; alltså ContentmentDenialConfusion and Chaos och Renewal.

Det är naturligtvis inte tillåtet att plagiera en vetenskapligt publicerad teori på det här sättet. Dessutom är det så förklaringarna till respektive rum avviker i hög grad från upphovsmannen Claes Janssens egna beskrivningar, som i sin tur baserar sig på hans forskning från slutet av 60- och början av 70-talet.

Den här modellen kan enligt Janssens bedömning vara direkt skadlig för användaren.

Ashridge utvecklar sig genom att ta bort The Change House

Ett av Europas ledande managementinstitut, Ashridge utanför London, har sedan ett antal år använt just The Change House som förklaringsmodell i många av sina kurser och konsultationer.

När de under senare delen av 2003 förstod att Fyrarummaren var originalet, att det finns en stark vetenskaplig grund, närmare 40 års erfarenhet samt ett antal pedagogiska analysinstrument kopplade till teorin så kontaktade de oss. Vi har nu inlett ett samarbete och och Ashridge har utbildat ett antal av sina fakultetsmedlemmar och konsulter i Förändringens fyra rum.

Att använda Fyrarummaren på dessa sätt innebär helt klart såväl en breddning som en fördjupning för Ashridge och dess kunder.

Fler plagiat av Fyrarummaren

På webbplatsen changehouse.de publiceras en variant av Fyrarummaren med identiska beteckningar på de psykologiska tillstånden men den ser ut som ett hus. Dock med både balkong och källare. Om man läser beskrivningen som kan laddas ner som pdf så ser man snart att beskrivningen av teorin är felaktig. Särskilt mycket fel finns i beskrivningen av Nöjdhetsrummet.

Det värsta är kanske att man refererar till Claes Janssen och ger därmed intryck av att han skulle stå bakom eller tillåtit publicering av denna avart av Fyrarummaren.