Förändringens fyra rum i offentlig upphandling

Det blir allt vanligare att man i offentlig upphandling efterfrågar erfarenhet av att använda Fyrarummaren. Hur ska man formulera ett underlag, så att du också hamnar rätt?

Du som genomför en offentlig upphandling, var noga med att aktivt efterfråga certifierade användare när ni upphandlar tjänster förknippade med Fyrarummaren®, Fyrarummaren i skolan eller andra delar av konceptet Förändringens fyra rum. Certifierade användare har relevant kompetens, aktuella material och de har rätten att använda Fyrarummarens varumärken.

Om upphandlingen gäller eller inkluderar intern certifiering av användare av Förändringens fyra rum eller Fyrarummaren så fungerar direktupphandling utmärkt enligt LOU, eftersom det bara finns en leverantör av denna tjänst. Kontakta oss direkt.

Det finns drygt 200 certifierade användare i Sverige.

Konsult eller leverantör i offentlig upphandling

Om du är aktivt certifierad: Det är du och bara du som har rätt att använda koncept och varumärken. Ange detta när du svarar på förfrågningar om offentlig upphandling som inkluderar några som helst önskemål om Fyrarummar-kompetens.

Om du inte är aktivt certifierad användare av Förändringens fyra rum så har du inte rätt att använda något av varumärkena i något som helst kommersiellt syfte, till exempel att föreläsa om Fyrarummaren inom ramen för en offentlig (eller privat för den sakens skull) upphandling. Välkommen i så fall att certifiera dig genom att delta i något av våra öppna eller skräddarsydda program.