Immateriella rättigheter

The bottom line

Alla materiella och immateriella rättigheter som de kan förstås genom inhemska och internationella regelverk och lagstiftningar tillhör upphovsmannen Claes Janssen, legitimerad psykolog, forskare, författare och Docent i pedagogik vid Stockholms Universitet.

Certifierade användare

Rättighet att använda varumärkena har således A&L Partners AB samt de som är aktivt certifierade användare.

Aktivt certifierade användare

Det räcker inte att vara certifierad – man måste vara aktiv också!

Den bärande idén bakom ”aktivt certifierade användare” är att man endast genom upprepad användning av Fyrarummarens speciella analysinstrument, modeller och verktyg kan upprätthålla sin förmåga att leverera optimal kvalitet mot slutkund.

Denna bärande idé stämmer mycket väl med hundratals användares egen erfarenhet.

Och det stämmer också med slutkundernas eller slutanvändarnas högst relevanta krav – att få Fyrarummaren överlämnad till sig och sin organisation av en professionell, certifierad och vältränad person. Som inte visar tecken på ringrostighet och som vet vad hon eller han håller på med.

Aktivt certifierade användare är de som gått hela certifieringsprogrammet, klarat kriterierna för certifiering, upprätthållit sin certifiering genom att använda analysinstrument, modeller och verktyg  samt deltagit i Fyrarummarens Användarforum tillräckligt ofta för att kunna upprätthålla nödvändig och tillräcklig kvalitetsnivå.

Andra användare

A&L Partners AB och Fyrarummaren AB kan dessutom  godkänna andra användningar av varumärkena genom att ge skriftligt godkännande i varje enskilt fall.

Intrång och kränkning

All användning i kommersiellt syfte som inte har A&L Partners ABs eller Fyrarummaren ABs skriftliga godkännande kränker de registrerade varumärkena och det materiella och immateriella innehåll som varumärkena inrymmer. Vad som räknas som kommersiell användning och inte, tas upp under en annan flik.

Immateriella rättigheter, copyright och varumärkesskydd

A&L Partners AB och Fyrarummaren AB har genom mycket långsiktiga samarbetsavtal delegerats rätten och skyldigheten att på upphovsmannen Claes Janssens vägnar bevaka dessa rättigheter.

Alla immateriella rättigheter till texter, analysinstrument, modeller och specialdesignade verktyg tillhör Claes Janssen.