Att skriva eller föreläsa om Fyrarummaren®

Du som

– är intresserad av att föreläsa eller skriva om Fyrarummaren

– brukar inkludera Fyrarummaren i dina uppdrag, konsultationer, terapier eller andra kommersiella användningar

– önskar beskriva Fyrarummaren i en bok

– vill använda en ”look-alike” såsom the Change House, House of Change, the Leadership House eller the Four Room Apartment

Här är vad som gäller

Endast certifierade användare och företag med organisationslicens har tillsammans med innehavare av lands- eller regionlicenser, rätt att använda Fyrarummarens® varumärken eller dess koncept, teorier, modeller, analysinstrument, verktyg och annat material i kommersiellt syfte.

Detta gäller även skolor, universitet och högskolor samt all offentlig och ideell verksamhet.

Kan jag benämna den annorlunda?

Nej, absolut inte. Det innebär ett ännu kraftigare intrång, ja det kan i vissa fall betraktas som stöld av immateriella rättigheter. Flera av dessa look-alikes har gjort just det. Till exempel har en lektor och konsult döpt om en av Fyrarummarens grundmodeller, ritat ett tak på den och kallat den för The Change House. I övrigt har man behållit Janssens beteckningar på de psykologiska rummen.

Det är ett exempel på ren förfalskning. Genom sin mycket dåliga, rentav felaktiga,  tolkning av rummen och rörelsen riskerar man dessutom att göra mer skada än nytta för sin kund med en look-alike eller sitt plagiat av det slaget.

Skriftligt avtal krävs

Ovan nämnda innehavare av rättigheter har alla skriftligt avtal med A&L Partners AB.

Du som önskar nyttja Fyrarummaren i din verksamhet – kontakta oss.

Eller använd en certifierad användare.