Varumärken och rättigheter för Fyrarummaren

Alla rättigheter till Fyrarummaren ägs av Fyrarummaren AB och Claes Janssen AB. Fyrarummaren får alltså bara användas genom tillstånd.

Våra registrerade och skyddade varumärken är:

  • Förändringens fyra rum®
  • Fyrarummaren®
  • Four Rooms of Change®
  • Organisationsbarometern®
  • Organizational Barometer®

Dessutom är Fyrarummarens officiella logotyp ett registrerat varumärke.

Fyrarummarens logotyp

Har du frågor om hur Förändringens fyra rum® och Fyrarummaren® får användas? Kontakta oss!

Vad innebär det att Fyrarummaren är skyddad?

Det innebär i korthet att konceptet Förändringens fyra rum inklusive användningen av dess teori, Claes Janssens och A&L Partners texter om Fyrarummaren, samtliga modeller, analysinstrument och länkade verktyg i lagens mening är skyddade mot intrång, det vill säga all form av kommersiell användning utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavarna.

Undantaget är certifierade användare av Förändringens fyra rum. Några hundra personer världen över är i skrivande stund generella rättighetsinnehavare och kan använda varumärken och andra delar av Fyrarummarkonceptet inom överenskomna ramar.

Använd bara certifierade användare

De personer som är certifierade användare har tillgång till de senaste resultaten, de senaste verktygen, de senaste Steg-för-steg-guiderna, kontakten med ”källan”, det vill säga Claes Janssen och hans närmaste medarbetare. Är du det minsta osäker, så kontakta oss.

Undvik plagiat och look-alikes

Vissa av dem, bland annat flera varianter av the Change House och House of Change är utan tvekan mer skadliga än nyttiga. De går stick i stäv både med forskning och beprövad erfarenhet.

Även flera hemsnickrade varianter av Fyrarummaren utsätter användarna för påtagliga risker då de utgör feltolkningar av Janssens teori.

Om du upptäcker intrång

Om du ser eller hör talas om plagiat, look-alikes eller annat intrång i Fyrarummarens upphovsrätt, så är vi mycket tacksamma om du kontaktar oss.