Tillgängligheten

En aspekt av Fyrarummarens unikitet är dess tillgänglighet för alla.

Förändringens fyra rum kan förstås och användas av praktiskt taget alla. Detta oavsett utbildnings- eller bildningsnivå, oavsett yrke, ålder, social status, kön, sexuell läggning, kulturell eller religiös bakgrund, livsåskådning etcetera.

Den yngsta personen hittills som som rapporterats använda Fyrarummaren började när han var fyra år och åtta månader och den äldsta 92.

Det finns ännu ingen rapport från någon speciell befolkningsgrupp som inte kunnat använda den. Tvärtom så upprepas gång på gång erfarenheten att människor från de mest skilda livsförhållanden lyckats kommunicera sådant de inte kunnat tidigare med hjälp av Fyrarummaren. Och detta inom loppet av några få timmar.

Begreppet olikhet och utanförskap får med Fyrarummaren en helt ny dimension – en ny innebörd som gör världen mer begriplig i stort och smått.

Fyrarummaren i en andraklass med elev som är blind och hans speciella Fyrarummare

 

 

 

Och hur tillgängligt?

På några timmar kan en relativt stor grupp tillägna sig tillräcklig  Fyrarummarkunskap för att börja använda den i sina egna livsmiljöer – till exempel på jobbet OCH hemma.

På ytterligare några få timmar kan samma grupp människor ges en ökad självförståelse, så att man förstå mer av sina egna preferenser, sin egen dragning till Nöjdhet eller Inspiration, till Censur eller Förvirring, till exempel i trängda lägen.

Och på ytterligare några timmar  kan en hel arbetsorganisation (eller en familj för den delen)  både göra sin egen klimatundersökning, analysera siffrorna och ta ställning till vad man (inklusive ledningen) vill och är beredda att göra åt saken.

Fyrarummaren ger svåröverträffad delaktighet. Den ger resultat i realtid. Den verkar dessutom över lång tid.

Fyrarummaren påverkar verksamheten och affärerna – oavsett om dessa är dagligvaruhandel eller grundskola. Oavsett om de är tillverkningsindustri eller äldreomsorg, aktiehandel eller kärnkraftverk, småföretag eller lagidrott.

”Det bara fungerar! Och det tar inte tid – det ger tid!
Och koncentrationsförmågan ökar.”