Teorin – så otroligt praktiskt användbar!

Förändringens fyra rum – av många ansedd att vara en av de mest praktiskt användbara psykologiska teorierna. Den har kapacitet att göra skillnad i alla företag, organisationer och andra sociala system.

Förändringens fyra rum® är en teori om förändring, utveckling OCH stabilitet

Den handlar i grunden om evig förnyelse och hur den kan förstås och hanteras – av en enskild individ, av en grupp eller av en hel organisation.

Den har sin bas i banbrytande forskning och väl beprövad erfarenhet. Under de senaste årtiondena har upphovsmannen Claes Janssen och hans samarbetspartners på Fyrarummaren AB utvecklat ett antal världsunika applikationer som nu används på alla kontinenter.

Röster från användare:

"Den är som ett hjärnkraftverk!" utbrast en koncernchef efter att under en dag ha stiftat bekantskap med teorin och modellen tillsammans med 90 av sina närmaste medarbetare.

"Tänk om jag haft tillgång till detta lite tidigare i min karriär, vilken skillnad jag skulle kunna gjort" sade en annan chef.

"Det här är som en ny arbetsplats med en helt ny arbetsstyrka" sade en facklig representant efter att man använt Organisationsbarometern i några månader.

"Resultaten har förbättrats dramatiskt på mycket kort tid – och Lean fungerar plötsligt, efter flera års envisa försök. Alla utan undantag är delaktiga" uttrycker en HR-specialist vars organisation nått framgång efter år av fruktlösa försök.

Bakgrunden – forskningen i korthet

Claes Janssens  banbrytande forskning vid Stockholms Universitet under 1970-talet var utan tvekan unik i sitt slag och gav honom också en docentur i pedagogik. Han utforskade viljan respektive oviljan att censurera. Att censurera sig själv, censurera andra och censurera skeenden i omvärlden.

Den handlade också om viljan eller oviljan att öka självförståelsen – sin egen och andras.

Och den handlade inte minst om upplevelsen av tillhörighet respektive utanförskap och konsekvenserna därav – individuellt och organisatoriskt.

Inte bara ledde den fram till svar på de hypoteser som forskningen studerade. Den ledde också fram till teorin Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren som den ofta kallas för.

Doktorsavhandlingen som blev kronan på verket efter 11 års forskning har titeln Personlig dialektik – om självcensur, outsiderupplevelser och integration.

Själva kärnan i teorin –  de psykologiska rummen, rörelsen och övergångarna mellan dem samt de olika preferenser vi människor har – kan förmedlas med bestående resultat till mindre eller större grupper på mellan tre och fyra timmar.

Individ, grupp och organisation

Med teorins hjälp går det lika bra att förstå komplexa organisatoriska skeenden som individuella. Därför blir den så stark och användbar.

Teorin, modellerna och instrumenten som hjälper nu  individer och organisationer över hela världen att få kraft och mod att bli mer av vad de vill vara.

"Du försöker verkligen hjälpa oss att hjälpa oss själva, eller hur?" sade en VD uppskattande till sin internkonsult när hennes team just hade avslutat den första dagens arbete med Fyrarummaren.

”Om det är vad du vill åstadkomma så finns jag hör för att stötta er” svarade den interne utvecklingskonsulten.

En annan erfarenhet:

"From hopelessness to breaking through" (Från hopplöshet till att bryta igenom) uttryckte en annan grupp sin upplevelse av Fyrarummaren®..

Genombrott och bestående resultat kräver tillgång till de specialdesignade pedagogiska instrumenten och en certifierad användare.

Så här får du veta mer:

Kontakter och referenser

Eller kontakta oss så förmedlar vi en kontakt eller referens!