Teorin

Förändringens fyra rum har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklade Janssen i samarbete med Fyrarummaren AB en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.

Bakgrunden – forskningen i korthet

Claes Janssens  banbrytande forskning vid Stockholms Universitet under 1970-talet var utan tvekan unik i sitt slag och gav honom också en docentur i pedagogik. Han utforskade viljan respektive oviljan att censurera. Att censurera sig själv, censurera andra och censurera skeenden i omvärlden. Den handlade också om viljan eller oviljan att öka självförståelsen – sin egen och andras. Och den handlade inte minst om upplevelsen av tillhörighet respektive utanförskap och konsekvenserna därav – individuellt och organisatoriskt. Inte bara ledde den fram till svar på de hypoteser som forskningen studerade. Den ledde också fram till teorin Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren som den ofta kallas för. Doktorsavhandlingen som blev kronan på verket efter 11 års forskning har titeln Personlig dialektik – om självcensur, outsiderupplevelser och integration.

Själva kärnan i teorin –  de psykologiska rummen, rörelsen och övergångarna mellan dem samt de olika preferenser vi människor har – kan förmedlas med bestående resultat till mindre eller större grupper på mellan tre och fyra timmar.

Röster från användare:

  • ”Den är som ett hjärnkraftverk! utbrast en koncernchef efter att under en dag ha stiftat bekantskap med teorin och modellen tillsammans med 90 av sina medarbetare.
  • ”Tänk om jag haft tillgång till detta lite tidigare i min karriär, vilken skillnad jag skulle kunna gjort” sade en annan chef.
  • ”Det här är som en ny arbetsplats med en helt ny arbetsstyrka” sade en facklig representant efter att man använt Organisationsbarometern i några månader.
  • ”Resultaten har förbättrats dramatiskt på mycket kort tid – och Lean fungerar plötsligt, efter flera års envisa försök. Alla utan undantag är delaktiga uttrycker en HR-specialist vars organisation nått framgång efter år av fruktlösa försök.

Läs mer!