Modellerna

Claes Janssens grundforskning ledde fram till ett antal modeller som beskriver olika aspekter av de olika livsförhållningssätten samt rummen och rörelsen. Modellerna beskriver såväl det individuella som det kollektiva (grupper, organisationer och andra sociala system).

Några av modellerna är:

De psykologiska rummen eller grundtillstånden

Konfliktmatrisen som sammanfattar konflikten mellan de två skilda livsförhållningssätten


Rorelsen.Rummen, rörelsen och övergångarna

OrgfyrarumDen organisatoriska Fyrarummaren

Dessa modeller får inte användas i andra publikationer utan skriftligt tillstånd av A&L Partners AB.

Länk till denna webbsida rekommenderas.