Fyrarummarens historia

Fyrarummaren är det populära namnet på teorin om Förändringens fyra rum, som har sitt ursprung i Claes Janssens uppmärksammade forskning på 1970-talet. Bland det som kommit att uppmärksammas mest och som av många betraktats som banbrytande är dels den personlighetsvariabel Janssen upptäckte och som inte omnämnts i psykologin tidigare. Den variabel i livsförhållningssätt som kommer till tydligt uttryck i hur individer besvarar ett antal frågor i det psykologiska test som Janssen kom att kalla Outsiderskalan.

Janssen upptäckte och kunde i avhandlingen också beskriva fyra sammanhängande, lätt identifierbara, psykologiska grundtillstånd, av vilka ett inte hade omnämnts i psykologin tidigare (Nöjdhet) och ett annat nu kom i en helt ny dager (Självcensur). Samspelet mellan dessa upptäckter tillsammans med igenkänningseffekten och den psykometri som verifierade teorins olika delar är det som gör den så mångsidig och så tillgänglig för så många. Den kan helt enkelt beskrivas som robust.

Fyrarummaren är en teori om förändring med vars hjälp vi bättre kan förstå vad som sker med människor, grupper och organisationer såväl i förändring som i stabilitet, i kris och till vardags. Den hjälper oss dessutom att bättre förstå – och acceptera –  hur speciella personlighetsdrag påverkar den egna upplevelsen av verklighetens skeenden liksom det egna och andras förhållande till det.

Teorin är dessutom så praktisk att den enkelt går att applicera på i princip alla sociala system som en enskild individ ingår i.

Baserat på forskningsresultaten har Janssen i samarbete med A&L-gruppen utvecklat en serie mycket praktiska och användarvänliga instrument som hjälper individer och organisationer att förbättra självförståelse, produktivitet och förändringsbenägenhet.

Sedan mitten av 90-talet har A&L-gruppen samarbetat med Janssen för att sprida  användningen av teorin och verktygen, i Sverige och internationellt. Hittills har fokus framförallt varit applikationer för arbetslivet. Med åren och med hjälp av fler och fler certifierade användare har applikationer för nya områden tillkommit. Som exempel kan nämnas skola, klassrum, lagidrott, familj och mångfald. Utvecklingen och spridningen fortsätter i ökad takt.

 

Personlig dialektik publicerades 1975. Därefter har ytterligare ett antal böcker och publikationer givits ut.

 

Kort kommersiell historia

De centrala begreppen Personlig dialektik och Outsiderskalan skapades under Janssens banbrytande och nyskapande forskningsprojekt som pågick under åren 1964-1975 vid Stockholms Universitet.

Doktorsavhandlingens namn var just Personlig dialektik. Om självcensur, outsiderupplevelser och integration. Begreppet Förändringens fyra rum kom till som en direkt konsekvens av avhandlingsarbetet och den efterföljande kommersialiseringen av teori och koncept. Tillsammans med den produktutveckling som följde direkt på avhandlingsarbetet och genom samarbete med olika professionella konsultföretag inleddes den kommersiella användning som fortsatt genom åren och nu lett till registrering av de olika varumärkena i många länder och på flera kontinenter.

Några viktiga årtal:

 • 1964   Forskningen inleds med ett uppdrag från Svenska Filminstitutet som grund. Det ursprungliga temat var ”Viljan att censurera”
 • 1975   Janssen lägger fram sin avhandling. Den godkänns och Janssen erhåller 1976 en docenttur för sitt omfattande forskningsarbete.
 • 1977   Janssen inleder samarbete med ett svenskt konsultföretag och man inleder direkt tillämpningar av den Personliga dialektiken och Outsiderskalan i chefsutbildningar för stora och små företag.
 • 1978   Janssen inleder samarbete med den redan då välrennomerade amerikanske organisationskonsulten Marvin Weisbord från Philadelphia. Weisbord skriver om och använder Fyrarummaren i många olika sammanhang. Första gången han skriver om den i en bok är i Productive Workplaces som utkom i sin första utgåva 1985. Tredje utgåvan publicerades i januari 2012 och Fyrarummaren har även nu en central och utvecklad plats i framställningen. Liksom flera praktiska användningar av den.
 • 1982   Janssen återvänder till universitetet, nu som lektor på Socialhögskolan med särskilt ansvar för utbildning i ledarskap och organisation. Fyrarummaren ingår i flera kurser och delkurser. Janssen pensioneras från sin tjänst på Stockholms universitet 2007.
 • 1985   Organisationsbarometern skapas och börjar direkt tillämpas kommersiellt.
 • 1988   Sjufrågeformuläret skapas utifrån ett behov att låta människor ta till sig teorin utan att behöva gå igenom hela processen med Personlig dialektik.
 • 1988   Janssen inleder samarbete med Mercuri International.
 • 1993   Bengt Lindström söker upp Claes Janssen på Socialhögskolan vid Stockholms universitet Janssen och mötet inleder samarbetet med A&L Partners AB.
 • 1995   Boken Skratta med Gud, en introduktion till den existensiella psykologin  publiceras på W&W.
 • 1996   Boken Förändringens fyra rum – en praktisk vardagspsykologi ges ut i Sverige av W&W.
 • 1997   Certifieringsprogram startar i Sverige av A&L Partners AB i nära samarbete med Janssen. Samma år publiceras boken Försvar för Djävulen, Arketypisk psykologi. IKEA tecknar den första företagslicensen för ett skräddarsytt material ”Fyrarummaren – möblerad av IKEA” som kommit att användas av mer än 100.000 IKEA-anställda över hela världen genom åren
 • 1998  Certifieringsprogram startar i USA av A&L Partners AB och lokala partners.
 • 2000 Ulla Janssen påbörjar utveckling av Barnens Fyrarummare för användning i klassrum i lågstadiet.
 • 2002 Ulla Janssen publicerar sitt arbete i klassrummet genom en rapport från Uppsala Universitet: Psykologi i klassrummet. Samma år presenterar Ulla Janssen sina resultat för Fyrarummarens Användarforum vid en konferens i Sandhamn.
 • 2007 Förfrågningar från bland annat Finland, Singapore, Sydafrika, Kalifornien och Australien kommer nästan samtidigt: ”Hur kan vi ta Fyrarummaren till vårt land och göra det ni gör i Sverige, fast här?” Ungefär så ställdes frågan från dessa platser. A&L startar samma år engelskspråkiga certifieringsprogram i Sverige.
 • 2009 Målet att 10.000 Fyrarummarmaterial per år säljs till slutkunder genom certifierade användare passeras.
 • 2010  Certifieringsprogram startar i Finland och Australien. Samtidigt inleds arbetet med att utveckla och säkerställa distributörskedjan i olika länder.
 • 2011   Ett omfattande skolutvecklingsprojekt inleds i delstaten Victoria i Australien med sju medverkande skolor. Ett forskningsprojekt under ledning av personal från Swinburne University i Melbourne studerar effekterna under det första pilot-året.
 • 2012  Certifieringsprogram startar i Kroatien med hela Balkan som målområde.
 • 2013  Janssen publicerar fyra böcker om Fyrarummaren, två på svenska och två på engelska. Förlag: A&L Partners AB.
 • 2014   Den årliga Användarkonferensen lockar mer än 100 deltagare. IHM Business School väljer att anordna ett eget certifieringsprogram i avsikt att Fyrarummaren ska komma att utgöra ett av fundamenten i utbildningsföretagets verksamhet.
 • 2016   I flera media rapporteras att Torsby kommun i Värmland har den lägsta sjukfrånvaron av Sveriges alla 290 kommuner – för andra året i rad. Och man tillskriver Förändringens fyra rum en väsentlig del av framgången. Representater för kommunen medverkar vid den årliga Användarkonferensen och delar med sig av problem, glädjeämnen och framgångsfaktorer. Flera små och medelstora företag, organisationer och statliga verk bestämmer sig för att använda Fyrarummaren och Organisationsbarometern som basen i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • 2017   Från två årliga programstarter av det svenska certifieringsprogrammet till fyra. I början av 2017 kommer ny statistik och nya siffror från SKL som bekräftar att Torsby kommun nu för tredje året i rad har landets lägsta sjukfrånvaro bland sin personal. 2016 delar man den platsen med två andra kommuner. Fyrarummaren AB får status som Godkänd Utbildningsanordnare av AFA. I månadsskiftet augusti/september genomförs den årliga Användarkonferensen i Stockholm med 60-talet deltagare från Sverige, Italien, Kroatien och Australien och deras gäster.

För en mer detaljerad tidslinje beskrivande Fyrarummarens utvecklingssteg, se den omarbetade och utökade Förändringens fyra rum Del I.