Fyrarummaren i världen

Förändringens fyra rum används idag i många länder och finns helt eller delvis översatt till ett antal olika språk.

Förändringens fyra rum är utvecklad i Sverige, men fungerar precis lika bra i andra språkområden och kulturer. Materialen finns tillgängligt på 12 språk, inklusive svenska, och både teorin och materialen har använts i mer än tre gånger så många länder och i alla världsdelar.

Fyrarummarens material på flera språk

Fyrarummarens hela verktygslåda finns sedan länge översatt och väl beprövat på engelska. Det gäller analysinstrument, teorihäften, steg-för-steg-guider, en mängd verktyg, artiklar med mera. Allt material som används i samband med certifieringsprogram finns också på engelska. Vi har genomfört certifieringsprogram på engelska i mer än 10 år. Numera finns även Claes Janssens böcker Förändringens fyra rum del I och II översatta till engelska.

Fyrarummarens analysinstrument finns helt eller delvis översatta till följande språk:

 • Svenska
 • Norska
 • Danska
 • Finska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Kroatiska
 • Ryska
 • Kinesiska
 • Mandarin
 • Vietnamesiska

The Four Rooms of Change Global Alliance

Spridningen av Förändringens fyra rum i världen går nu betydligt snabbare än tidigare. Och i och med att allt fler har varit med om "originalet", så ökar efterfrågan hos konsultföretag och andra som arbetar med organisationsutveckling  att arbeta med källan: "We want to go to the source". Det finns tre distributörsorganisationer i världen - utöver A&L Partners AB. Att vara officiell distributör innebär att man har ensamrätt att driva Fyrarummarens affärskoncept i sitt land eller sin region.

De företag som är distributörer har en stark vilja att sprida Fyrarummaren i det egna landet eller regionen, och även i världen. Och eftersom vi alla är övertygade om att vi med förenade krafter kan nå längre och snabbare och med större effekt så har vi tillsammans bildat en internationell grupp, The Four Rooms of Change Global Alliance.

Global Alliance består idag av företrädare för A&L Partners AB och Fyrarummaren AB i Sverige, Clarion Learning Pty Ltd i Australien, Prava Formula i Kroatien och Neljä Huonetta Oy i Finland.

Kontakt

Kontakta Bengt Lindström för mer information om Fyrarummaren i världen.