Fyrarummaren i världen

Utvecklad i Sverige men fungerar överallt

Fyrarummaren används idag i över hela världen och finns översatt till ett stort antal språk. Metoden och analysinstrumenten fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ, grupp eller systemnivå. Fyrarummaren kan användas av alla, oavsett utbildning, land, ålder, religion  eller bakgrund.

Språk

Idag finns materialen delvis eller helt översatta till svenska, norska, danska, finska, engelska, franska, italienska, tyska, kroatiska, ryska, kinesiska och vietnamesiska.

Bli certifierad!

Certifieringsprogram genomförs 2018 i Sverige, Australien, Finland och Kroatien.

Vill du veta mer om Fyrarummaren i andra länder?

Kontakta oss här