Vetenskap – forskning och beprövad erfarenhet

På solid vetenskaplig grund

Förändringens fyra rum är en vetenskaplig teoribildning. Den var ett av resultaten av ett 11 år långt forskningsprojekt på Stockholms Universitet. Forskaren och upphovsmannen är Claes Janssen, psykolog, författare och docent vid Stockholms Universitet. Doktorsavhandlingens namn är Personlig dialektik – Självcensur, Outsiderupplevelser och integration och publicerades 1975 på Liber Förlag. Den gavs ut inbunden av Liber Förlag och såg ut så här:

 

1981 tog upplagan slut, och en ny omarbetad version gavs ut.

Den största skillnaden mellan utgåvorna är att Liber i en ambition att skapa en populärversion av avhandlingen tog bort de två kanske viktigaste kapitlen, nämligen de som gav forskningen tyngd. Kapitlen heter Psykometri och Vetenskapsteori, praxis. Sammanlagt utgör de knappt 100 sidor guldkorn som bland annat visar hur Janssen korrelerat sin Outsiderskala med 20-talet andra psykologiska och andra psykologiska tester. Kapitlet finns tillgängligt för alla certifierade användare.

Janssen har för avsikt att publicera en tredje, komplett, utgåva av Personlig dialektik.

Forskningsprojektet som ledde fram till banbrytande resultat och en av världens mest praktiskt användbara psykologiska teorier började med att Svenska Filminstitutet 1964 bad Stockholms Universitet om hjälp att förstå den otroligt intensiva debatt om filmcensur som pågick och där konstnärligt ämnade mästerverk av bland annat Vilgot Sjöman, Ingemar Bergman, Roman Polanski och många fler klipptes ner för att de av vissa ansågs ”skadliga och förråande”. Att denna forskning skulle leda till en i så många sammanhang användbar teoribildning hade nog ingen kunnat förutse.

Janssen belönades också med en docentur för sitt kreativa, nyskapande och samtidigt exakta forskningsarbete.

Vetenskapligheten

Man brukar säga att en vetenskaps tyngd avgörs av om dess centrala experiment kan upprepas utan att upphovsmannen är närvarande. Claes Janssens arbetsmetod kan upprepas och har upprepats tusentals gånger sedan grundforskningen avslutades 1975 – varje gång med samma exakta resultat.

Den beprövade erfarenheten

Ett av Förändringens fyra rums fundament utgörs av den så kallade Outsiderskalan. Den är i princip ett psykologiskt test. Detta test har använts 1000-tals gånger under de gångna åren. I och med spridningen av konceptet Fyrarummaren®, både i Sverige och i världen, har grundexperimentet kunnat upprepas gång på gång med samma slående resultat.

Och som om det inte vore nog – varje gång får ett antal individer, eller grupper, hjälp att öka sin självförståelse liksom sin förståelse av de sammanhang och sociala system (organisationer) de ingår i.

– Och i och med detta kan de även påverka och förändra den verklighet de medverkar i.