Det unika

Vad är då så unikt med Fyrarummaren?

För det första: Det finns oss veterligt ingen annan psykologisk eller annan teoribildning som ens tillnärmelsevis likvärdigt skapar ett så vetenskapligt hållbart och samtidigt så igenkännbart, reproducerbart OCH praktiskt användbart förståelseinstrument för förändring, utveckling och stabilitet.

För det andra: Tillgängligheten. Att en så komplex teoribildning med enkla medel i form av ”testinstrument” kan användas av alla människor från ungefär sex års ålder för att på ett effektivt sätt kommunicera både svåra saker och glädjeämnen samt var och ens behov i anslutning till detta.

För det tredje: Mångsidigheten. Vi överraskas fortfarande av de nya applikationer och användningsområden som utvecklas och i vilka situationer och sammanhang Fyrarummaren används. Den kan användas i styrelserummet, på fabriksgolvet, i forskningslabbet, i aktiehandelshuset, i klassrummet, på semesterresan, i filmstudion, i äldreboendet, på förskolan eller i en krigszon…

För det fjärde: I de svåraste situationer, när livet eller situationen kanske känns hopplös, när man inte tror att det finns en ljusning. Då kan ”Nollpunkten” göra hela skillnaden.

För det femte: Fyrarummaren är ett koncept som står väldigt stadigt på sina egna meriter och på sin egen validitet.

För det sjätte: ”Fyrarummaren – den bara fungerar. Och den ger påtagliga affärsmässiga eller resultatmässiga nyttoeffekter. Det är omvittnat inte minst av företag i olika länder, som använt den långsiktigt för verksamhetsutveckling i mer än 10 år.

Dessutom: Pedagogiken – det sätt på vilket Fyrarummaren ”lämnas över” till sina blivande användare. Pedagogiken, som är helt kongruent med teorin, är lika unik. Den låter en person, en liten grupp eller en mycket stor grupp på flera hundra personer konstruera teorin utifrån sina egna erfarenheter från livet. Det fungerar varje gång och det bidrar till att alla kan börja tillämpa den omedelbart – och i alla sociala system. På arbetsplatsen, i ledninggsruppen, i föreningen, i familjen…

Detta skapar förutsättningar för en oöverträffad delaktighet! Och slutligen – att använda Fyrarummaren är mycket resurssnålt; ”det tar inte tid – det ger tid”.