Vad är Förändringens fyra rum?

Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren som den också kallas, är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

Förändringens fyra rum har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklade Claes Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.

Förändringens fyra rum har i decennier hjälpt hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas världen över.

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.