Vad är Fyrarummaren?

Förändringens fyra rum – eller Fyrarummaren® som den ofta kallas – är ett varumärkesskyddat koncept som kan användas i de allra flesta situationer och sammanhang och i princip i varje socialt system och i vilken kultur som helst.

Ett koncept

Konceptet består i huvudsak av

  • En psykologisk teori – på vetenskaplig grund
  • Modeller som beskriver teorins olika aspekter
  • Säkerställda, mycket tillgängliga och tillförlitliga analysinstrument
  • Minutiöst utprövade verktyg, checklistor och steg-för-steg-guider
  • 1000-tals företag och 10.000-tals tester i aktiv erfarenhetsbas

Böcker som beskriver, sammanfattar och fördjupar teorin

Ett stort antal böcker samt tryckta och digitala texter utvecklade av docent Claes Janssen, legitimerad psykolog, forskare och författare. Allt har sin bas i hans banbrytande forskning och den beprövade erfarenhet som skapats genom 1000-tals kontrollerade användningar av certifierade användare.

Viljan eller oviljan att censurera

Teorin baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt, två sätt att se på och uppfatta sig själv, andra och samhället. De här livsförhållningssätten är till synes oförenliga och resulterar, i obearbetad form, i låsningar, konflikter och motsättningar som kan bli mycket allvarliga.

Läs mer om teorin här

Analysinstrument och pedagogiska hjälpmedel

Janssen har tillsammans med A&L Partners AB utvecklat en hel rad pedagogiska material som hjälper människor att på mycket kort tid fördjupa och integrera teorin i sin verklighet, i sitt liv och arbete.