#metoo – och sen då?

 

metoo – när mod, sårbarhet och värdighet färgade en tid då människor vågade berätta.
– när en fantastisk möjlighet öppnades till att inte längre behöva leva i ensamhet i en kollektiv skamvrå.
– när tiden blev mogen för alla att våga lyssna och ta till sig den verklighet som råder för många i vår jämlika värld. 

Och nu då? Gör verklig skillnad!

Vi vet med säkerhet att Förändringens fyra rum gör skillnad där det behövs och när det behövs. Den är så enkel att alla i en organisation eller i en förening kan förstå och använda den, tillsammans – utan att förenkla.

Vänta inte på att dammet ska lägga sig – börja nu!

Fyrarummaren bidrar på förvånansvärt kort tid till att lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling som aktivt motverkar förekomsten av såväl sexuella och andra trakasserier som till exempel mobbning, utfrysning och revirstrider för att bara nämna några. Det enda som krävs för att starta ett seriöst arbete med Förändringens fyra rum i din organisation är någon eller några angelägna och tålmodiga nyckelpersoner. Kunskapen och erfarenheten från att starta och driva liknande processer i mängder av företag och organisationer världen över har vi.

Informationsmöten

Kom på ett kostnadsfritt informationsmöte eller en dags workshop i centrala Stockholm. Vi lyfter #metoo till nya möjligheter tillsammans med dig. Vill du hellre att vi kommer till dig så går det förstås också bra.

Välkommen!

Förändringens fyra rum är ett av de mest mångsidiga arbetsredskap som finns inom områden som organisation, ledarskap, mångfald och inkludering, konflikthantering, förändring och transformation. Inte minst i tider som i mångt och mycket präglas av flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet/ tvehågsenhet. Det gör metoden mycket användbar när tankar och idéer ska leda till handling.

Vill du veta mer, kontakta oss här!

  Jag vill gärna veta mer om Fyrarummaren!

  Ditt namn

  Din epost

  Företag

  Telefon

  Adress

  Det här är jag främst intresserad av: