Nytt om Fyrarummaren

Få LEAN i drift med Fyrarummaren

Vad kan man göra när LEAN-arbetet har avstannat? Hur får vi LEAN från analys till åtgärd? Hur kan arbetssättet bli en del av det dagliga arbetet?
Under vintern och våren har flera LEAN projekt genomförts med hjälp av Fyrarummarens metoder. Organisationsbarometern har visat sig fungera utmärkt i LEAN-arbete. En helt ny LEAN-barometer har tagits fram internationellt och testats, för att nu lanseras i Sverige i vinter. Kontaktperson för LEAN projektet är Bengt Lindström

 

Många fångade riktiga guldägg på årets Användarkonferens

Den 3-5 september genomfördes vår årliga Användarkonferens för certifierade användare. I år arbetade vi med erfarenhetsutbyte runt spännande och nyskapande projekt samt fördjupade oss i stationer på olika teman som exempelvis ”Fyrarummaren i utveckling av ledningsgruppen”, ”Spelar funktionsnedsättningar någon roll när man arbetar med analysinstrumenten”, ”Vardaglig användning efter överlämnandet”, ”Fyrarummaren som hjälp när LEAN-arbetet har avstannat” och ”Fyrarummaren i skolan”.

Så kan Förändringens fyra rum stödja HR att bli mer attraktiva business partners för verksamhetsansvariga

Många företag, myndigheter och organisationer använder sig regelbundet av Fyrarummaren inom hela verksamheten. Ibland väljer man att anordna interna certifieringsprogram för t ex HR enheter och chefer,  för att ge hela företaget tillgång till Fyrarummarens olika metoder och analysinstrument. Vill du veta mer om Fyrarummaren i HR arbete, kontakta Eva Widegren.

 

Nytt certifieringsprogram startar i januari

Det 50e certifieringsprogrammet i Sverige startade i juni. Den 12-13 januari är det dags för program nummer 52 att starta i Stockholm. Några platser finns fortfarande kvar. Är ni flera från samma företag erbjuder vi viss rabatt. Vill du gå utbildningen på engelska finns det även några platser kvar den 27 oktober.
Mer information och anmälan.
Kontaktperson Eva Widegren.

 

Fler internationella program

Fyrarummaren sprider sig. I Zagreb startar ett nytt program den 18 december och i Helsingfors den 5 mars. I Australien startar nästa program den 13 april. Nya länder på ingång, bl a Holland och Danmark. I Sverige startar ett nytt program på engelska den 27 oktober, några platser finns kvar. Kontaktperson för de internationella programmen är Drusilla Copeland

 

Frukostmöten och Workshop för att prova på

Vill du/ni prova på Fyrarummaren inom er egen verksamhet? Vi ordnar Workshops på plats direkt i ert företag!
Kontakta Eva Widegren.

Anmäl dig till ett Frukostmöte om Fyrarummaren här
Anmäl dig till en dags Workshop om Fyrarummaren här