Nytt engelskspråkigt certifieringsprogram startar den 22 oktober 2015 i Stockholm

av Bengt Lindström den 29 augusti 2014

Det engelskspråkiga certifieringsprogrammet är precis som det svenska 2 + 2 + 2 dagar och har sin etapp I den 27-28/10 2014. Följande två etapper samplaneras tillsammans med deltagarna. Programmen brukar bi 8 – 10 månader långa.

 

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: