Nu används Fyrarummaren i fyra delstater i Australien

av Drusilla Copeland den 31 maj 2014

Från certifieringsprogrammet i Australien

Förändringens fyra rum® växer snabbt i Australien. Den 31 mars – 1 april 2014 avslutades det fjärde certifieringsprogrammet på kontinenten.

Flera av deltagarna är från utbildningssektorn och deras syfte är att använda Fyrarummaren i sina skolor. Det var inspirerande att höra dem tänka högt om hur Fyrarummaren kan genomföras i skolvärlden och om deras erfarenheter av att använda
analysinstrumenten.

Deltagarna kommer från tre delstater i Australien: Western Australia, South Australia, New South Wales och Victoria.

I och med detta fjärde program finns nu nu certifierade användare i fyra delstater i Australien.

Viste du att:

Australien är cirka 42 gånger så stort som England?

Och eftersom de flesta av de cirka 22 miljoner invånarna bor längs kusterna så är skolans största problem i Australien – guess what – jo,vågorna! När det är bra vågor, och det är det ganska ofta, ja då är det väldigt svårt att hålla eleverna inomhus.

Australia mini

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: