Modeller att ladda ner

Här kan du ladda ner några av de modeller som finns inom Förändringens fyra rum.

Grundmodellen
Rummen, rörelsen och övergångarna
Den organisatoriska Fyrarummaren
Konfliktmatrisen