Mina erfarenheter

Mellan certifieringsprogrammets etapper ska du träna genom att genomföra de olika instrumenten. Ju fler gånger du arbetar med dem, desto säkrare blir du! Under programmet ska du minst ha genomfört:

 • Introduktion till Fyrarummaren: Två individuella genomföranden och två i grupp (minst 5 personer).
 • Personlig dialektik med Outsiderskalan: Två individuella genomföranden och två i grupp (minst 5 personer).
 • Organisationsbarometern inklusive endera Introduktionen eller dialektiken: Två arbetsgrupper eller motsvarande (minst 5 personer) och två individuella.

Totalt ska det bli 12 tillfällen.

Planering

Inför varje tillfälle får du hjälp av din programledare att beställa material och planera dina användningar.

Hur gick det?

Efter varje genomförande svarar du på följande korta frågor som du och din programledare sedan kommer att prata om.

Lycka till!

  Jag har använt följande instrument

  Hur förberedde du dig?

  Berätta kort om genomförandet (gruppstorlek eller individuellt / typ av uppdrag / organisation eller företag …)

  Hur såg tidsåtgången ut? (Förberedelse / genomförande / uppföljning)

  På vilket sätt dokumenterade du arbetet?

  Dina reflektioner efteråt? (Vad var: Nöjdhets-,Censur-, Förvirrings-, och Inspirationsskapande?)

  Sådant du skulle vilja diskutera med din programledare?

  Ditt namn

  Din epost