Arbeta med Personlig dialektik

Om Personlig dialektik

Personlig Dialektik baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt – två mycket olika sätt att se på sig själv, på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.

Personlig Dialektik används i arbete med individuell utveckling för att bl a öka självkännedomen samt ge bättre förståelse för egna och andras preferenser – och för de konsekvenser som dessa preferenser har. Används företrädesvis i mindre grupper och enskilt. Ledningsgrupper, styrelser, projekt- och arbetsgrupper liksom individer har stor nytta av Personlig Dialektik. Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.

Här finns guider och hjälpmedel!

 •  

  Steg för steg / video

  Här finns en Steg-för-steg-guide för att genomföra Personlig dialektik samt korta videopresentationer.

 •  

  Blädderblock

  De här blädderblocken behöver du beställa eller rita upp när du arbetar med Personlig dialektik.

 •  

  Dokumentera

  Här finns en mall i Powerpoint som du kan använda när du ska dokumentera Personlig dialektik.

 •  

  Arbetsblad

  Här finns olika arbetsblad som du kan använda i Fyrarummaruppdrag.

 •  

  Vill du beställa Fyrarummarmaterial? Här finns beställningsformulär och prislista för din beställning.

  Gå till beställningar och prislistor.

 •  

  Har du frågor om hur du ska arbeta med analysinstrumenten eller andra Fyrarummarfrågor?

  Kontakta oss här!