Arbeta med Organisationsbarometern

Om Organisationsbarometern

Organisationsbarometern består av 40 frågor som mäter klimatet i en grupp eller organisation i Fyrarummartermer. Bland annat ges indikationer på graden av förändringsberedskap. Förberedelse, analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva. Handlingar planeras och ledning utövas så att det viktigaste kan ske omedelbart, implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det gör effekten mycket stark och livskraftig. Organisationsbarometern är ett utmärkt alternativ eller komplement till anonyma enkäter.

Här finns guider och hjälpmedel!

 •  

  Steg för steg

  Här finns en Steg-för-steg-guide samt korta videopresentationer.

 •  

  Blädderblock

  De här blädderblocken behöver du beställa eller rita upp.

 •  

  Dokumentera

  Här finns en mall i Powerpoint som du kan använda.

 •  

  Arbetsblad

  Här finns olika arbetsblad som du kan använda i Fyrarummaruppdrag.

 •  

  Vill du beställa Fyrarummarmaterial? Här finns beställningsformulär och prislista för din beställning.

  Gå till beställningar och prislistor.

 •  

  Har du frågor om hur du ska arbeta med analysinstrumenten eller andra Fyrarummarfrågor?

  Kontakta oss här!