Arbeta med introduktion till Fyrarummaren

Om Introduktion till Fyrarummaren

Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Det tar 3-4 timmar för en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Introduktion till Fyrarummaren består av ett frågehäfte med 7 frågor samt ett teorihäfte.

Här finns guider och hjälpmedel!

 •  

  Steg för steg / video

  Här finns en Steg-för-steg-guide för att genomföra Introduktionen samt korta videopresentationer

 •  

  Blädderblock

  De här blädderblocken behöver du beställa eller rita upp när du arbetar med Introduktionen.

 •  

  Dokumentera

  Här finns en mall i Powerpoint som du kan använda när du ska dokumentera Introduktionen.

 •  

  Arbetsblad

  Här finns olika arbetsblad som du kan använda i Fyrarummaruppdrag.

 •  

  Vill du beställa Fyrarummarmaterial? Här finns beställningsformulär och prislista för din beställning.

  Gå till beställningar och prislistor.

 •  

  Har du frågor om hur du ska arbeta med analysinstrumenten eller andra Fyrarummarfrågor?

  Kontakta oss här!