LTI Livstillfredsställelseindex

Jag har använt Fyrarummaren under snart 4 år, och som det ser ut idag mest Personlig Dialektik. Mina uppdrag är främst ledningsgruppsutveckling och ledarskapsprogram. Jag vill gärna dela med mig lite av mina erfarenheter av att jobba med LTI Livstillfredsställelseindex.

Ola TrouvéJag kom först i kontakt med LTI när jag gick mitt eget certifieringsprogram. Förändringens Fyra Rum hade öppnat upp mycket för mig under certifieringen och jag hade en massa reflektioner och tankar som jag inte riktigt kunde få tag på. Jag fick hjälp att sortera mina egna tankar av Eva, som föreslog att vi skulle göra LTI. Det visade sig vara ett väldigt bra sätt för mig att kunna förstå vad som just då hände i mitt liv  och hur allt hängde ihop. Det var en kombination av Fyrarummaren som sådan och LTI specifikt som gjorde att jag fick en klarare bild av vad jag behövde ta tag i och förändra i mitt liv.

LTI på Ikanobankens Internationella Talangprogram

Jag använder ofta LTI  där den passar. Jag skulle vilja dela lite tankar från ett internationellt talangprogram som jag ansvarar för. Deltagarna var 12 stycken och hade 6 olika nationaliteter. Gemensamt för deltagarna är att dom allihop är högpresterande och noga utvalda genom b la tester och intervjuer för att gå detta program.

Efter att ha lagt 1,5 dagar på att skapa trygghet i gruppen så gick vi vidare med LTI. Det gavs gott om tid för att enskilt ställa frågor och reflektera över sina svar. Deltagarna arbetade därefter i triader som de jobbat i förut och vi använde metoden ”reflecting teams” för att gå igenom varje LTI. Viktigt här är att deltagaren själv väljer vad de vill ta upp och prata om.

LTI gör att deltagarna kommer närmare varandra och i ett sådant här program öppnar upp sig och vågar visa andra sidor av sig själva. Det blir helt klart mindre diskussion om karriär och mer utav utmaningar i våra liv. Att den har ett fokus på balansen i våra liv gör att den lämpar sig bra om man vill gå på djupet och skapa långsiktig hållbarhet i balansen mellan arbete och familjeliv t ex. Avsnittet om ”Pådrivarna” är en av de starkast bidragande orsakerna till att det blir så kraftfullt. Det blir tydligt vilken/vilka av dessa som håller oss fast i ett järngrepp.

I detta fallet gav LTI
• Insikter
• Hjälp att sortera
• Att deltagarna sänkte garden
• Ett verktyg för självhjälp
• Att vi började prata om det som var viktigt

Som sammanfattning: LTI är ett starkt instrument som fungerar såväl i enskild coaching som i grupper som nått en hög mognadsgrad.

Vid tangentbordet

Ola Trouvé