Lägsta sjukfrånvaron i Torsby Kommun

Torsby kommun har två år i rad haft lägst sjukfrånvaro av 290 kommuner. De har arbetat målmedvetet, långsiktigt och med bland annat Förändringens fyra rum.

Här kan du läsa mer!

Chefstidningen nr 8/2015
Akademikernas magasin för de medlemmar som är chefer. Sid 38-42.

suntarbetsliv.se
Publicerat 18 maj 2016.

I SVT Godmorgon Sverige ges ett längre inslag om sjukfrånvaron i Sveriges kommuner och landsting, vad kostnaderna är och hur man med relativt enkla medel kan komma till rätta med dessa problem.

Fyrarummarens Användarkonferens 2016
HR-strateg Tina Bengtsson från Torsby kommun och konsult Inger Bergkvist delar erfarenheter och lärdomar, bland annat om hur hela människan kan involveras och vilka effekter det får.

Torsby