Kvalitetssäkring

Använd alltid en certifierad konsult/förändringsledare

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Det betyder att bara certifierade användare har rätt att använda konceptet.

Certifiering innebär:

  • Genomfört ettårigt certifieringsprogram.
  • Godkända och genomförda tillämpningar av instrumenten mellan certifieringsprogrammets olika etapper.
  • Godkänd certifiering.

Genom att vara certifierad har alla användare

  • Rättighet att använda varumärke, modeller och analysinstrument som man är godkänd på
  • Steg-för-steg-guider och stödmaterial
  • Tillgång till workshops, utbildning och konferenser för vidareutveckling och erfarenhetsutbyte
  • Tillgång till ett nätverk av mycket erfarna användare och konsulter
  • Fri support från Fyrarummaren AB

Analysinstrumenten

  • De psykologiska testerna är korrelerade mot 20-talet andra tester.
  • Experimenten från grundforskningen har upprepats och resultaten verifierats 10 000-tals gånger.

Hela konceptet Förändringens fyra rum® är varumärkesskyddat.