Kontaktpersoner på Fyrarummaren AB


Bengt Lindström, VD, delägare och konsult.

Epost: 
     bengt.lindstrom@fyrarummaren.se
Telefon:  08 – 677 00 30, 070 – 373 43 88

Eva frilagd
Eva Widegre
n, Vice VD, delägare och konsult

Epost:
      eva.widegren@fyrarummaren.se
Telefon:  08 – 677 00 30, 070 – 58 11 528


Drusilla Copeland, internationella kontakter


Epost:
      drusilla.copeland@fyrarummaren.se
Telefon:  08 – 677 00 30, 070 – 373 55 32

Helena Yli-Koski, konsult, terapeut
Epost:
      gunilla.andersson@fyrarummaren.se
Telefon:  08 – 677 00 30


Marie Lindgren, informatör och projektledare


Epost:
      marie.lindgren@fyrarummaren.se
Telefon:  08 – 677 00 30, 0703 – 803 305


Paul Nordström, konsult, certifieringsprogramledare


Epost:
      paul.nordstrom@fyrarummaren.se
Telefon:  070 – 33 11 229

Anna Wilson frilagd

Anna Wilson, konsult projekt Fyrarummaren i skolan
Epost:
      anna.wilson@fyrarummaren.se
Telefon:  0736 – 84 32 35