Konfliktmatrisen

Konfliktmatrisen kallas så alltsedan Claes Janssens grundforskning. Med en perfekt normalfördelningskurva beskrivs hur de två väldigt skilda livsuppfattningarna som teorin baserar sig på fördelar sig bland befolkningen.
Avsaknad av kunskap om dessa existerande olikheter skapar stora och ofta svårlösliga problem i alla typer av sociala system. Kunskap om dem å andra sidan leder näst intill alltid till att olikheter kan tas tillvara på ett naturligt och mycket mer produktivt sätt.

Hundratals och åter hundratals mätningar genom åren har med all nödvändig tydlighet visat att skillnaderna består.

Med hjälp ett av Fyrarummarens basverktyg, Personlig dialektik, kan var och ens preferens avseende de två olika livsuppfattningarna utforskas. Därmed kan individer öka sin egen livstillfredsställelse och ges bättre möjligheter att få utlopp för sin egen livshållning. Och att dela detta i arbetsgruppen eller ledningsgruppen har oftast oerhört goda effekter.