Fyrarummarens Användarkonferens 2016

Onsdag:

Tema: Resultat! Lägst sjukfrånvaro i landet två år i rad samt personlig och organisatorisk utveckling!
12.00    Incheckningen börjar – kom tidigt och träffa andra användare.
13.00   Introduktion till konferensen och presentationer.
13.30    Case I & II – korta presentationer från Torsby och Århus kommuner. Fördjupningar i grupp och reflexioner i plenum.
16.00    Lär känna LTI – Livstillfredsställeleseindex. Workshop.
18.00   Mingel och umgänge i mer informella konstellationer.
19.00   Gemensam måltid.
22.00   Dagen avslutas.

Dagens case är:
I
Livets svängningar vägs in – vilket minskar sjukfrånvaron!
Torsby kommun har två år i rad haft lägst sjukfrånvaro av 290 kommuner. De har arbetat målmedvetet, långsiktigt och med bland annat Förändringens fyra rum. HR-strateg Tina Bengtsson och konsult Inger Bergkvist delar erfarenheter och lärdomar, bland annat om hur hela människan kan involveras och vilka effekter det får.

II
Införande i Fyrarummaren i ett skolsystem i Danmark.
Utbildningssystemet i hela Danmark förändras. Det får konsekvenser bland annat för Danmarks näst största kommun Århus kommun som tidigt i processen har certifierat två interna konsulter. Planen är införande i hela förvaltningen Børn og Unge i Århus. Bente Strøier och Birgitte Nørbo delar ambitioner, erfarenheter och uppkomna utmaningar. Och de vill bolla med andra användare.

Passa på att Lära känna LTI

LTI – Livstillfredsställelseindex – är ett kraftfullt och förhållandevis lättanvänt fördjupningsinstrument i Fyrarummarserien. Med dess hjälp kommer människor till större insikt om livsläget och vad som eventuellt behöver förändras. Ann Racz, Malmö Stad och Lars von Schedvin, Trygghetsrådet Väst har gjort viktiga erfarenheter såväl avseende sig själva som i arbetet med sina kunder. Här introduceras du till instrumentet så att du både får titta närmare på och pröva det. Givetvis delar de också med sig av sina erfarenheter och lärdomar samt besvarar frågor.

Förberedelse LTI
För att få ut mesta möjliga på till buds stående tid så ber vi dig att i i anslutning till konferensen besvara Outsiderskalans frågor. Reflektera i samband med detta över hur din integration påverkar din nuvarande livstillfredsställelse. Hör av dig till oss om du behöver ett fräscht ex av Outsiderskalan.

AF 1

Torsdag
Tema: På så många sätt kan Fyrarummaren också användas!

 

09.00  Deltagarstyrt innehåll. Metod: Open Space Technology.
10.30   Gäster anländer
11.00   Introduktion till konferensen och presentationer.
.            Case III – Det långsiktigt växande företaget Germa AB*.
.            Så fick Fyrarummaren fäste.
.            Vilka resultat fick man och vilka lärdomar drog man?
.            Presentation, bearbetning i grupper och reflexioner i plenum.
12.30    Introduktion av dagens stationer: På så många sätt…
13.00   Lunch
.            Arbete i stationer.
.            Bearbetning, uppföljning.
17.30   Summering och avslut.
18.00   Mingel och umgänge i mer informella konstellationer.
19.00   Gemensam måltid.
22.00  Dagen avslutas.

DAGENS CASE

III *
Att införa Fyrarummaren – inget quick fix!

AB Germa är ett relativt litet företag i en högt specialiserad bransch som bygger sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer, utvecklar två nya produkter per år och växer med 10% årligen, minst. Björn Holmqvist, VD och Patrik Thornström, Produktionschef berättar historien om hur Fyrarummaren implementerats i verksamheten och något om de viktigaste lärdomarna, varav den kanske viktigaste handlar om tidens betydelse för att lyckas. Paul Nordström som varit och fortfarande är deras konsult medverkar.

STATIONER UNDER DAGEN, BLAND ANNAT:


Från pseudonöjdhet till inspiration.
Hur ett kommunalt bostadsbolag med hjälp av bland annat Fyrarummaren gjorde en resa från missnöje och frustration till arbetsglädje och fina prestationer. Camilla Rüden, Expandio AB.

Fyrarummaren – en dörröppnare för kontorsutveckling. Så utvecklar vi människor, platser och lokaler.
Om hur Förändringens fyra rum kan bidra i dessa förändringsprocesser utforskar vi på den här stationen. Alexandra Moore, More Design & Concept AB.

Införande av Fyrarummaren
Hur kan det få ta den tid det tar? Och vad kan man vinna på det? Fördjupning av Germa-caset från förmiddagen. Paul Nordström, Paul Nordström Konsult AB.

Prissättning 
Hur tar vi betalt för arbete med Fyrarummaren? För tid, för material, för kunskap och erfarenhet, för expertis? Eva Widegren, Fyrarummaren AB.

PS matrisen
Du som ännu inte prövat att använda PS-matrisen själv eller med kunder? Ta chansen och gör det nu, testa ett av Fyrarummarens skarpaste och mest praktiskt användbara hjälpmedel! Drusilla Copeland, Fyrarummaren AB.

Samtal om Nöjdhet
Vi fördjupar oss i utmaningen att hjälpa både oss själva och våra kunder att uppnå mer Nöjdhet.
Vilka är hindren? Vad möjliggör? Vad förväntar sig kunden av en konsult? Bengt Lindström, Fyrarummaren AB.

Vetenskap
Vad kan vi lära av inslaget i början av  juni i Vetandets värld? Om skrock och vidskeplighet, om vetenskap och beprövad erfarenhet samt vad som ytterligare behöver utforskas kopplat till Förändringens fyra rum. Och om hur det skulle kunna gå till. Bengt Lindström och Eva Widegren, Fyrarummaren AB.

Förslag till ytterligare stationer välkomnas fortfarande!

Middag 3

Fredag
Tema:    Arbetsmiljö och regeringens satsning på nya riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Nya AFS / OSA och hur Fyrarummaren kan användas – och redan används
Regeringen gör en stor satsning på Arbetsmiljö fram till och med 2018 med ett antal prioriterade områden, utbildningar och åtgärder. Fyrarummarens metoder och analysinstrument kan bli en aktör att räkna med, och vi kommer att arbeta med frågan hur vi alla som är certifierade och under utbildning kan ta del av dessa möjligheter. Du som är intresserad av att vara med och arbeta inom arbetsmiljöområdet med hjälp av Fyrarummaren kommer att få mer information och även lämna information om vad du vill och kan arbeta med.

09.00  Introduktion till dagen
11.00   – Inventering av erfarenheter i arbetsmiljöarbete
11.00   – Input om nytt regelverk AFS / OSA
11.00   – Två exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av Fyrarummaren
11.00   – Hur långt räcker Fyrarummaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
11.00   – Hur kan alla vi användare bidra till att Fyrarummaren blir en aktiv, erkänd och efterfrågad aktör
11.00   – i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
11.00   – Hur går vi vidare?

13.00    Avslutning och i samband med det en liten praktisk Fyrarummarmässig gåva

Gästmedverkan

Välkommen att bjuda med gäst (er) på torsdagen mellan 10.30 och 18. Vi vill att din gäst har provat något av analysinstrumenten före konferensen.  Om din gäst inte är bekant med Fyrarummaren står vi för kostnaden för valfritt Analysinstrument – säg bara till oss så skickar vi över det till dig! Här kan du ladda ner inbjudan till din gäst.

Plats

Bryggarsalen i Stockholm. Adress Norrtullsgatan 12N.

Priser

Hela konferensen inkl lunch och middagar 1 950 kr ex moms (paketpris om du är med hela tiden inkl middagar).

Enstaka dagar:
Onsdag: 850 kr inkl middag ex moms (utan middag 600 kr).
Torsdag: 1 200 kr inkl lunch och middag ex moms (utan middag 950 kr).
Gäster betalar 950 kr inkl lunch och middag ex moms (utan middag 700 kr).
Fredag: 500 kr inkl ”matig lunchmacka” ex moms.

Anmäl dig här!