Konceptet

Fyrarummaren anses av många vara en av världens mest praktiskt användbara psykologiska teorier – inte minst i näringslivet. Men Fyrarummaren fungerar egentligen i alla typer av sociala system, från familjen till klassrummet, i idrottslaget eller inom äldreomsorgen. Med sina modeller, analysinstrument och verktyg gör konceptet skillnad i alla företag och organisationer – omedelbart och med alla involverade och aktiva.

Fyrarummaren kan användas i samband med all förändring, innovation och utveckling för att nå resultat och öka omställnings- och/eller utvecklingstakten. Involverar alla i processen, skapar engagemang och delaktighet. Genom en enkel pedagogik behövs inte långa inkörsperioder eller avancerad utbildning. Det ”bara fungerar”!

Konceptet består av

 • En psykologisk teori som grund och pedagogiska tillämpningsmodeller som bygger på teorin.
 • Åtta olika analysinstrument.
 • Steg-för-steg-guider för att arbeta med analysinstrumenten och modellerna.
 • Verktyg för daglig användning och uppföljning, som exempelvis magnettavlor, arbetshäften och förtryckta blädderblock.

Användningsområden är exempelvis:

 • I samband med all förändring och verksamhetsutveckling.
 • Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet.
 • I grupp – och teamutveckling.
 • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande.
 • För att undersöka klimatet i en grupp eller verksamhet.
 • I ledarutveckling och i arbete med ledningsgrupper och styrelser.
 • Vid systematiskt arbetsmiljöarbete.

Verktygen fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ-, grupp- eller systemnivå. Instrumenten är översatta till en mängd olika språk.

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.