Tillväxtmarknader

Om vi med tillväxtmarknader menar områden på jorden, länder och regioner, som har hög tillväxt och där, kanske, just ditt företag eller din organisation har fått fäste eller planerar att slå ner pålarna. Länder som Brasilien, Argentina, Kina och stora delar av Asien och Indien kan säkert räknas dit.

Vad kan Fyrarummaren bidra med på en tillväxtmarknad?

Låt oss ta några aktuella exempel: Under åren 2010 – 2012 har Fyrarummaren kommit att prövas mer än bara tillfälligt i bland annat:

  • Kina
  • Vietnam
  • Afghanistan

Afghanistan kanske vi inte alltid tänker på när vi talar om tillväxtmarknader utan oftast som en krigszon. Dock, när man betänker att Kabul hyser mellan 5 och 10 miljoner människor och att tomtpriserna där är avsevärt högre än på Manhattan, New York så blir perspektivet intressant.

Kina å sin sida är en snabbt växande marknad på runt en miljard invånare.

Vietnam är ju inte alls så stort men är ett av världens mest censurerade länder.

Fyrarummaren fungerar i de mest skiftande kulturer

Och inte nog med det – den fungerar ”som om det var hemma på Småländska höglandet” som Peter Sommerstein uttryckte det när han presenterade ett projekt i Vietnam, där Fyrarummaren® och Organisationsbarometern® nyligen använts.

I Kina berättar den certifierade användaren Christine Choy att Fyrarummaren fungerar så bra därför att ”den är så kompatibel med Yin och Yang tänkandet, alltså de urgamla kinesiska filosofierna – Taoismen och Konfucianismen.

I Afghanistan finns ingen motsvarande livsfilosofi som Fyrarummaren kan ”jacka in i”, snarare tvärtom. Ändå fungerar den även där ”som om det var en småindustri norr om Stockholm”.

Överbryggar och skapar ett gemensamt språk

Och ett språk som alla kan tillgodogöra sig och använda i livets alla skeden. Inte minst i den gemensamma ansträngningen att bygga en gemensam företagskultur i en del av världen där det för många av oss är svårt att förstå ens bråkdelar av de kulturella skeendena, Med Fyrarummaren behöver vi inte skärma av oss från den nya kulturen. Och Fyrarummaren bjuder dessutom våra nya medarbetare, chefer och andra nyckelpersoner på ett ”filter” att förstå vår kultur, vårt sätt att leva och vårt sätt att leda och driva företag – bortom rätt och fel.

Fyrarummarens analysinstrument och verktyg finns nu översatta till fler än 10 språk

Kontakta oss för mer information och referenser!