Projekt

Fyrarummaren fungerar mycket bra i arbete med projektgrupper och team. Analysverktygen används bl a för att:

  • Under pågående förändringsprocess, exempelvis i samband med införande av LEAN, snabbt och smidigt smörja till exempel ett trögt igångsättande av ett projekt.
  • Utvärdera ett projekt eller arbetet i en projektgrupp.
  • Analysera varför en grupp inte når sitt mål eller inte fungerar optimalt.
  • Slå samman flera grupper eller team.
  • Lösa problem eller konflikter inom en grupp eller ett team.
  • Skapa förankrade handlingsplaner som bygger på allas aktiva deltagande.
  • Underlätta chefsbyte i en grupp. För att korta och effektivisera överlämningsprocessen så att avlämnande chef kan gå ”med flaggan i topp” och tillträdande chef får en kraftigt förkortad och förstärkt inkörningsperiod.