Kunder

Vem är då ”kunder” till Fyrarummaren?

De kunder som vi kallar slutanvändare finns i alla sektorer av samhället, i alla branscher, på alla nivåer i företag och offentlig förvaltning, i idéella och fredsbevarande organisationer, i fackförbund etcetera. De finn i praktiskt taget alla yrkesgrupper, i alla åldrar, med oerhört skiftande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund etcetera.

Det som är gemensamt är att de i större eller mindre sammanhang, i sina arbetslag, lednings- eller projektgrupper, i utvecklingssamtal eller på strategiplaneringsdagar använder Fyrarummaren för att åstadkomma bättre. säkrare och effektivare processer i verksamheten – för att skapa bättre resultat i verksamheten.

         Lista till höger om stycket nedanpå slutanvädnare –>   som rullar…..

I listan till höger ser du exempel på företag och organisationer där Fyrarummaren använts under längre eller kortare tid. Ett av företagen har till exempel använt Fyrarummaren i mer än 15 år och man räknar med mer än 80.000 av deras anställda world wide använder Fyrarummaren mer eller mindre dagligen. Det gör man naturligtvis för att man vet att det fungerar och att det ger mätbara resultat. För smidigaste och mest ekonomiskt fördelaktiga upplägg har man valt en företagslicens som stödjer och reglerar användandet.

 

Certifierade användare äe den stadigt växande skara av professionella användare som genomgått det officiella certifieringsprogram som A&L Partners ansvarar för och som för närvarande genomförs regelbundet i Sverige, Finland och Australien. Samma certifieringsprogram genomförs också internt i företag, till exempel i samband med införande av Fyrarummaren genom företagslicensavtal.

 

Referenser

Du som överväger ett bredare införande av Fyrarummaren i ditt företag eller organisation – kontakta oss gärna för en diskussion. I samband med detta har vi säkert möjlighet att lämna referenser till personer som kan ge dig ytterligare svar på frågor.