Komplext och riskfyllt

Vad kan (till exempel) betraktas som komplexa och/eller riskfyllda verksamheter och uppgifter?

Några exempel:

 • Produktion av svarta kläder i tredje världen
 • Produktion av miljöfarliga kemikalier
 • Havsbaserad oljeproduktion
 • Klimatfrågan i stort och smått
 • Försvars- och krigsindustri
 • Invandringspolitiken
 • Ett förband, ”a mission”, i en fredsbevarande styrka
 • Klyftan mellan fattiga och rika
 • Fördelning av jordens resurser
 • Ledarskap – oavsett om det är på en ”vanlig” arbetsplats, i ett klassrum, på en sjukhusklinik eller i ett idrottslag.
 • Ledning, drift och övervakning kärnkraftverk
 • Och många, många fler…

Vad kan Fyrarummaren bidra med?

När Fyrarummaren används aktivt i en liknande situation så bidrar den typiskt med följande:

→ ökad förståelse av komplexitet och risk

→ avcensurering, det vill säga ökad transparens, att man lyfter fram ”saker” och förhållanden  även om de luktar illa eller hotar att förskjuta tyngdpunkten av projektet eller missionen

→ kraftigt ökad förmåga att kollektivt hantera dessa nya insikter

→ hjälpa människor – även med extremt olika bakgrund, ålder, erfarenhet och utbildningsnivå – att se och kommunicera ”samma elefant”

→ förmåga att agera snabbare, mer professionellt och därmed minska skadefrekvens och skadenivå

Vad krävs?

En nödvändig och tillräcklig kunskap om den så kallade JA-/NEJ-konflikten, alltså den spänning inom var och en av oss som avgör om vi väljer att censurera data eller inte.

Detta kräver inget annat än att personer eller grupper exponeras fgör Janssens forskningsresultat – Personlig dialektik med Outsiderskalan™.

Hur går det till?

En normalstor ledningsgrupp behöver sätta av storleksordningen två halva arbetsdagar för att

• var och en ska få koll på sina ”preferenser”, sin personlig dragning
• gruppen tillsammans ska få bättre koll på hur man  kan utnyttja varandras olikheter för det gemensammas bästa – för att lösa sitt uppdrag.

 Vart vänder du dig?

Kontakta en certifierad användare. Du finner dem här.
Eller kontakta oss om du vill diskutera olika upplägg. Vi kan också sätta dig i kontakt med certifierade användare.