I evaluering och utvärdering

En av Fyrarummarens starkaste grenar är när den används för just evaluering och utvärdering – enligt Wikipedia: ”Granskning av en verksamhet och dess resultat”.

Det kan vara utvärdering av en ledningsgrupps funktionssätt och output, det kan vara ett arbetslag, en projektgrupp, ett ledningssystem – eller det kan vara ett område eller funktion, typ jämställdhet, mänskliga rättigheter eller CSR.

Man kan givetvis utvärdera vilken organisation som helst. Man kan, som ett antal organisationer gör, ”utvärdera utvärderingen”. Det kan ske genom att ta in Fyrarummaren i samband med en anonym enkät – för att få hjälp att förstå och hantera resultatet.

I vetenskaplig utvärdering och forskning

Det blir också vanligare att Fyrarummaren används i vetenskapliga syften. Ett utmärkt exempel på detta är det sätt som forskaren Eva Amundsdotter använde Fyrarummaren i genusforskning.

Titeln på hennes avhandling är: Att framkalla och förändra ordningen: aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer.

Beställ avhandlingen genom att klicka här.
Pris: 222 kr + moms och frakt.