Hur går det till? Introduktion

Här beskriver vi hur det kan gå till att genomföra Introduktion till Förändringens fyra rum.

Detta är tillvägagångssätt i sammandrag:

Samtliga deltagare får ett arbetsblad med sju frågor och ett ramverk för att anteckna både egna tankar och samtal med andra. Detta utgör grunden för den vidare bearbetning som steg för steg leder fram till modellen Förändringens fyra rum.

Arbetssättet är dynamiskt med korta uppgifter. Tänka själv först en stund, samtala därefter i par och i grupp. Det som framkommer dokumenteras utan omskrivningar på blädderblock eller whitebord.

I det första steget byggs Förändringens fyra rum upp ur ett individperspektiv. Därefter beskriver deltagarna den organisatoriska fyrarummaren, dvs hur de olika rummen eller tillstånden kan märkas i en grupp eller organisation.

Med dessa två perspektiv, det individuella och det organisatoriska, kan du/ni ta tag i vilken situation eller läge som helst och använda det för att både klargöra nuläget och för att konkret komma vidare. Det är också så det är menat att användas.

Avslutningsvis får alla en fyllig dokumentation att användas för repetition, fördjupning och uppföljning.