Hur går det till? Personlig Dialektik

Här beskriver vi hur det kan gå till att genomföra Personlig dialektik med Outsiderskalan, ett av basverktygen i Förändringens fyra rum.

Det finns fem steg:

  1. Man arbetar fram modellen Förändringens fyra rum i verktyget Introduktion till Förändringens fyra rum
  2. De två olika livsuppfattningarna, detta utifrån hur man själv har svarat
  3. Hur dessa olikheter kommer till uttryck i de olika grupperingar som är aktuella
  4. Vad man kan göra själv för att öka sitt eget välbefinnande

Arbetssättet är dynamiskt med korta uppgifter. Tänka själv först en stund, samtala i par/triosar och i grupp varvas. Det som framkommer dokumenteras på blädderblock eller whiteboard.

Ett fylligt texthäfte tänkt som repetition och fördjupning till samtliga ingår.

Vid det här laget blir det begripligt varför jag själv eller andra föredrar till exempel nöjdheten, dvs att ordna tillvaron så att det ”tuffar på” och hur andra kan vara ”livrädda” för just det tillståndet och är beredda till mycket bara för att det ska röra på sig och hända något hela tiden.

Avigsidan av båda dessa ytterligheter blottläggs också.

Vad händer sen?

Beroende på situation och sammanhang så kan en individ eller grupp använda dessa erfarenheter och de material man tagit fram på en mängd konkreta sätt, till exempel:

  • hantera och förstå grunden för konflikter innan de uppstår; och även vid konflikt
  • fördjupa sig i egna, gruppens, kundernas bakomliggande behov och hur de kan tillgodoses
  • matcha säkrare vid rekrytering
  • i en mängd avseenden ta vara på människors olikheter