Fusioner och uppköp

Antalet exempel ökar nu snabbt på när konceptet Förändringens fyra rum® använts i samband med sammanslagningar, fusioner, uppköp och nedläggningar.

Det fungerar i huvudsak på samma sätt både i privata företag och i offentlig verksamhet. Tänk på de slags organisationer du känner någorlunda till och/eller föreställ dig följande:

 • Två företag ska slås samman efter ett uppköp
 • Två sjukhus inom samma landstingsområde ska slås ihop till en enhet
 • Fyra gymnasieskolor ska bli en gymnasieförvaltning
 • Ett företag på en kontinent köper ett företag på en annan kontinent och planerar att göra en gemensam tillverknings- och säljorganisation
 • Två församlingar inom ett stift ska slås ihop till en
 • En stor bank köper upp en medelstor fondförvaltare

Vanliga problem: Vem ska bestämma över vem? Viken kultur ska vara normbärande? Vilka professionella och andra yrkesgrupper kommer att dra det kortaste strået? Hur kan man påverka den nya centrala ledningen för att få sina behov tillgodosedda? Hur kan kundernas eller patienternas bästa garanteras när alla är så upptagna av själva förändringen? Hur ska vi få alla att dra åt samma håll trots de stora kulturskillnaderna?

Känns frågorna igen? Ja, listan kan göras mycket längre.

Vad kan Förändringens fyra rum bidra med i dessa och liknande lägen?

Tänk om – alla som är rädda och oroliga eller kanske till och med förnekar att något håller på att hända, med hjälp av Fyrarummaren skulle kunna samla sina krafter till att gemensamt dra åt ”rätt” håll!

Tänk om – alla chefer på det sättet skulle få tillgång till en teori och ett språk som skänker inte bara dem utan också all personal hopp! Hoppet om att en medveten satsning kommer att leda till att den existerande tomheten, censuren, kaoset och förvirringen kommer att ersättas av Inspiration och Nöjdhet!

Tänk om – den diagnos av nuläget som man enkelt kan göra med Fyrarummarens hjälp leder till att man, det vill säga ledningen och personalen tillsammans och med gemensamma krafter, så mycket snabbare kan komma upp ur ”badkarskurvan”, och dels lösa de problem som uppstår på ett mer medvetet sätt och dels lägga huvuddelen av de gamla problemen bakom sig! Gamla problem blir annars gärna som nya vid till exempel en omorganisation.

Tänk om – styrelsen eller politikerna, arbetsutskott och nämnder, ledare och ledningsgrupper, fackliga organisationer och skyddsombud samt andra nyckelgrupper genom Fyrarummaren skulle kunna träffa mer ”rätt” när de efterfrågar resultat! Så att Censur och Förvirring kan minska – om än inte trollas bort helt. Så att färre misstag begås i den dagliga verksamheten. Och så att kunder, brukare och andra avnämare upplever så lite ”biverkningar” som möjligt som konsekvens av pågående förändring.

Detta kan Fyrarummaren bidra till

Tänk om, igen – säg, 5000 anställda vid till exempel två sjukhus kan få Fyrarummaren® ”överlämnad” till sig på mindre än en månad! På mindre än fyra timmar per person! I grupper om 200! Och utan att en enda klinik eller annan funktion behöver stänga!

– Om  alla chefer och anställda på det sättet får en egen liten verktygslåda med vars hjälp de individuellt och tillsammans kan navigera i den pågående förändringen. Så mycket säkrare, så mycket tryggare och med så mycket mindre ångest och oro! Till gagn för alla!

Och tänk dessutom om ägare, politiker och andra beslutsfattare på det sättet skulle kunna återupprätta en del av ett kanske sargat förtroende- och tillitskapital.

Om du inte har tid eller möjlighet att investera i uppbyggnaden av den kapacitet som krävs så finns i Sverige 200+ certifierade, fullt kompetenta Fyrarummaranvändare redo att hjälpa till.

Vi kan hjälpa dig med något av det svåraste som finns – att få så många som möjligt att så tidigt som möjligt upptäcka fördelarna med att snabbt börja dra åt samma håll – trots olikheterna.

Detta kan vi göra – bland annat

Våra certifierade konsulter kan hjälpa dig att

 • inledningsvis överväga detta som en möjlighet i förhållande till andra alternativ
 • planera en sådan insats så att den fungerar i er speciella verklighet och verksamhet och
 • att göra de anpassningar som eventuellt kan behöva göras
 • bidra med logistikkunnande och den erfarenhet av ”utrullningar” av Fyrarummaren som behövs
 • samla tillräckligt många kvalificerade användare för att lyckas
 • och dessutom garantera kvaliteten i ”överlämnandet”

Kontakta oss så berättar vi mer om massiva användningar av Fyrarummaren.

Bengt Lindström eller Eva Widegren
På engelska: Drusilla Copeland