CSR och Global Compact

Vad är det här?

  • CSR – Corporate Social Responsibility
  • Global Compact

What is the UN Global Compact?
“ The Global Compact asks companies to embrace universal principles and to partner with the United Nations. It has grown to become a critical platform for the UN to engage effectively with enlightened global business.

UN Secretary-General Ban Ki-moon

Fyrarummaren, CSR och Global Compact

Se övriga delar av den här webbplatsen som till exempel Tillväxtmarknader, Att överbrygga kulturskillnader, och Fusioner och uppköp.

Fyrarummaren bidrar till avcensurering både individuellt och i företaget

Fyrarummaren binder ihop värdegrunder, mänskliga rättigheter och de förhållanden som råder i olika delar av världen. Fyrarummaren gör det möjligare att jobba enligt ”svenska traditioner” även i väldigt annorlunda kulturer, krigszoner och diktaturer för att nämna några exempel.

FNs webbplats för Global Compact hittar du här.