Att överbrygga kulturskillnader

Här är en av Fyrarummarens allra starkaste grenar – att överbrygga kulturskillnader, göra olikheterna inte bara hanterbara utan uppskattade och önskvärda.

Kulturskillnader internationellt

Fyrarummaren ger det nu så populära begreppet ”Diversity and inclusion” en helt ny mening. Mångfald och äkta inkludering blir plötsligt möjlig.

Det vore förstås förmätet att påstå att detta inte skulle vara möjligt utan Fyrarummaren, naturligtvis är det inte så. Däremot ger Fyrarummaren ny innebörd åt försöken tillsammans med väldigt praktiska redskap att genomföra det – med alla berörda involverade och aktiva.

För mer information och exempel se även sidan Tillväxtmarknader

Kulturskillnader i Sverige

Även inom Sverige liksom mellan länder i Norden och Europa kan man uppleva stora kulturskillnader.

Till en del har dessa upplevelser att göra med infärgningar och projektioner som vi alla lever med. Vi Stockholmare vet ju mer än väl hur till exempel skåningar, göteborgare och norrlänningar är. Och vi har väl alla bilder av hur danskar är till exempel. Våra näst intill nedärvda bilder får oss förstås att se just dessa när vi träffar på det speciella beteendet. Och eftersom vi inte förväntar oss att möta göteborgsbeteende i Stockholm så ser vi det heller inte när det dyker upp. Och ser vi det ändå så är det lätt att rationalisera bort det med att det bara är av avvikelse från grundmönstret.

Vissa andra kulturella skillnader är verkligen mer eller mindre vetenskapligt belagda – naturligtvis.

Genom Fyrarummarens lins

Ja vad ser vi då? Kan de så kallade kulturskillnaderna få en ny innebörd eller förstås på ett delvis annat sätt?

Ja faktiskt. Till exempel så är det lätt att se hur alla som varit med om Fyrarummaren i till exempel Afghanistan kan uppleva såväl genuin Nöjdhet som pseudonöjdhet och Censur. Den tar sig dock delvis andra uttryck där, man använder delvis andra beteenden och ord för att klä sina känslor och upplevelser och kommunicera dem.

I olika länder och kulturer på närmare håll kommer till exempel Förvirringen till uttryck på delvis andra sätt än vad vi ger uttryck för i Sverige – eller till och med i olika landsändar. Utforskat på det här sättet kan en del kulturella säruttryck utforskas, förstås, kommuniceras och överbryggas på ett helt nytt sätt. Kanske behöver vi inte alla Crash-courses i Managing Cultural Dufferences lika mycket. Kanske minskar behovet av Norgehistorier i takt med att kunskap och erfarenhet av Fyrarummaren i praktiken ökar.

Kanske behöver vi inte delta i paneldebatter på universitet i USA för att lära oss att managera ett företag som går över landsgränserna Norge – Sverige och Danmark.

Bäst av allt – vi kanske kan lägga lyteskomiken på hyllan.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur man kan överbrygga kulturskillnader med hjälp av Fyrarummaren– inom din organisation – till exempel mellan olika yrkesgrupper, inom landet eller mer globalt!