Hur används Fyrarummaren?

Teorin och konceptet Fyrarummaren har visat sig lika mångsidig och praktiskt användbar som andra vetenskapliga teorier som lever över decennier.

Förändringsprocesser och förändringsarbete, javisst, men Fyrarummaren både förklarar och griper in och påverkar så oändligt många andra skeenden i livet – individuellt, i familjen, i gruppen och i organisationer hur stora som helst.

Här följer några exempel på Fyrarummarens användbarhet:

I förändringsarbete och change management

  • Inför – för att bygga kapacitet och förändringsberedskap inför en större eller mindre planerad förändring. Det kan vara en nedskärning, sammanslagning, uppköp, omorganisation – ja egentligen i princip vad som helst.
  • Under – att införa Fyrarummaren® under pågående förbättrings-, förnyelse- eller förändringsprocess, exempelvis i samband med införande av LEAN, kan snabbt och smidigt smörja till exempel ett trögt igångsättande av ett projekt eller en metod.
  • Efter – vill man till exempel lära av ett helt eller delvis genomfört förnyelsearbete kan Fyrarummaren vara ett utmärkt hjälpmedel för att förstå både de enkla skeendena och de mer komplexa, svåra eller de som skapade oro och ångest.
  • Under hela förändringsprocessen – ”från ax till limpa” är verkligen Fyrarummarens paradgren. Pröva själv, i mindre eller större skala. Eller kontakta oss så kan vi ge referenser som så nära som möjligt stämmer med dina/era behov.

I andra organisatoriska sammanhang

  • Vid chefsbyten – för att korta och effektivisera överlämningsprocessen drastiskt så att avlämnande chef kan gå ”med flaggan i topp” och tillträdande chef får en kraftigt förkortad och förstärkt inkörningsperiod.
  • I ledar-, lednings- och teamutveckling. 
  • För att skapa ett gemensamt språk för vardag och förändring, för glädje och problem. Detta språk – och denna användbara förståelse för förändrings- och utvecklingsprocesser kan användas av precis alla, från verkstadsgolvet till styrelsen, från säljteamen till administrationen, oavsett kultur, utbildning, status, kön eller andra olikheter.
  • I problemlösning, konflikthantering, produktutveckling
  • Och i många fler sammanhang…

Kontakta oss om du vill veta om Fyrarummaren använts i ett likartat sammanhang som ditt/ert och med vilka resultat.