Så skapas ett hållbart arbetsliv !!

Välkomna ni som hittat hit via Chefstidningen, Tidningen Arbetsliv nr 1, 2023 eller du som hamnat här under överinseende av någon algoritm eller helt enkelt genom egen aktiv sökning på nätet.

REKONSTRUKTION PÅGÅR. Den här sidan är under omarbetning från och med den 8 februari 2023 och några dagar framöver – bara så du vet.

Hållbarhet för ledare och verksamheter blir bokstavligen till omöjliga ekvationer när medarbetare och andra intressenter inte inkluderas tidigt. Det finns idag verksamma sätt att åstadkomma just det.

Det finns idag så många ”quick-fix” på marknaden, förknippade med möjligheten eller drömmen om att kunna åstadkomma just det – hållbarhet, långsiktighet, överlevnad eller en intensiv önskan om alla människors lika värde. Eller alla löften om att på några timmar eller dagar skapa ett ”dream team” av mer eller mindre trasiga arbets- eller ledningsgrupper.

Organisationer blir tveklöst mer hållbara med Fyrarummaren – med den läggs fundamentet för den psykologiska trygghet som gör ger alla möjlighet att bidra med det han, hon och hen är bäst på, inklusive ledarskap och medarbetarskap.

”From good to great” har närmast blivit ett mantra som vi ofta hör eller läser om i ledarskapssammanhang och som förstås väcker längtan till något annat och helst bättre, än den trasiga verklighet man kämpar i varje dag.

På Wikipedia kan man få god hjälp att sortera sina tankar, kunskaper och mer eller mindre realistiska drömmar om vad den skulle kunna innebära – hållbarheten – i olika sammanhang eller kontexter.

En genomgående reflexion som slår en när man granskar alla dessa ”kontexter” eller sammanhang som begreppet Hållbarhet används inom är system eller systemisk.

Hållbarhet förefaller inte kunna existera i ett tomtum – inom en person, inom en ledare, inom ett enskilt socialt system som en grupp eller en organisation eller till exempel dess styrelse. Eller för den delen ett par, en familj eller en skolklass, en facklig organisation, ett idrottslag eller ett läkemedelsföretag.

Fyrarummaren då – vad kan den bidra till?

Förändringens fyra rum är i grunden en individualpsykologisk teori baserad på vetenskap och utomordentligt lång, omfattande och mångsidigt beprövad erfarenhet. Vad den svenske upphovsmannen Claes Janssen inte visste under foskningsåren var hur ”systemisk” teorin skulle visa sig vara eller hur kulturöverbryggande den var. Den kunskapen och erfarenheten har växt fram under årtionden av experiment och förfining av arbetsmetoderna – i direkt och nära samarbete med upphovsmannen och tusentals professionella certifierade användare och deras kunder och klienter.

Fyrarummaren lägger en solid grund för hur människor förstår och relaterar till sig själva sina liv och arbeten, hur olike sociala system som arbetsgrupper eller familjer kan relatera till sina medlemmar eller hur större sociala system kan öka utbytet och förståelsen i relation till andra sociala system.

Ett exempel – om bilden och vad den illustrerar

Bilden i annonsen var en av hundratals bilder och videos som togs under en dryg veckas arbete tillsammans med koncernledningen och de cirka 50-talet mest centrala chefer och nyckelpersoner i ett större konstruktionsföretag i USA.

Även i det här sammanhanget startade samarbetet med att de cirka 50 personerna tillsammans och under handledning själva konstruerade – byggde – kärninnehållet i teorin Förändringens fyra rum under konkret användning av allas egna erfarenheter från liv och arbete. Därefter vidtog arbetet med de utmaningar som det här företagets verksamhet stod inför.

Här kan du läsa mer om och se fler bilder från samma event

Hur uppnår man då hållbarhet för ledare, medarbetare och den verksamhet och slutanvändare som dessa verkar för?

Eller gör som många organisationer gjort genom åren – utveckla ett internt styr- och stödsystem!

Kontakta oss idag !

Skicka ett mejl direkt till Bengt Lindström