Grattis Torsby Kommun – ni lyckades!

Friskast personal – tre år i rad!

I april släpptes nyheten att Torsby kommun för tredje året i rad har friskast personal av Sveriges 290 kommuner. En sjukfrånvaro på smått otroliga 4,4% för 2016. Och då har man gått från att ha näst intill den högsta sjukfrånvaron för cirka 10 år sedan. Till den absolut lägsta. Och man har bibehållit den nivån i tre år.

Vill du också veta hur man gjorde för att lyckas?

Här kan du läsa nyheten på Torsby kommuns webbplats där HR-strateg Tina Bengtsson berättar. Hon medverkade för övrigt tillsammans med certifierade användaren Inger Bergkvist från Hälsolänken AB på Användarkonferensen 2016 då man för andra året i rad uppvisat lägst sjuktal i landet. Tina och Inger berättade om det långsiktiga arbete med vilket man gått från de allra högsta sjuktalen till det allra lägsta – och där Fyrarummaren spelat en central roll.

Följ den här länken till Torsbys webbplats
Via den här länken kan du läsa en artikel i Chefstidningen om ”Caset Torsby”. Se sid 38-42.
Och här kan du läsa artikeln från maj 2016 i suntarbetsliv.se som finansieras av AFA och SKL

Även i Norge har detta uppmärksammats och i arbetsmiljötidskriften HMS-magasinet presenteras i februari i år hela historien inklusive Förändringens fyra rum. Beställ tidningen (nr 2017/1) här. Pris NOK 150:-.

HR-Strateg Tina Bengtsson, Torsby kommun

 

Torsby kommun samarbetar med Hälsolänken AB, en regional företagshälsovård. Hälsolänken arrangerar seminarier om sitt samarbete med Torsby för att stödja andra att nå lika lyckade resultat. Följ den här länken för att få info om nästa seminarium hos Hälsolänken.

Torsby vid 2016 års Användarkonferens

Tina Bengtsson, HR-strateg i Torsby kommun och Inger Bergkvist, konsult från Hälsolänken AB medverkade med en mycket uppskattad presentation av framgångsfaktorerna som gjort att Torsby lyckats så väl i sin strävan att långsiktigt sänka sjuktalen, skapa en miljö för friskare anställda samt spara stora summor skattekronor till Torsbys invånare.

Tina Bengtsson (t v) och Inger Bergkvist (t h) berättar framgångssagan. Än hade de ”bara” lyckats två år i rad…….

 

Något om kundens – Torsby kommuns – perspektiv.

 

”Möjligheternas verktygslåda”. Några väl kända och beprövade, andra näst intill helt okända – till exempel Försäkringskassans möjlighet att sjukskriva preventivt.

 

En del av det som Hälsolänken håller i och ansvarar för i samarbete med Torsby kommun.