Fyrarummmaren och arbetsmiljö

Vi vill komma i kontakt med dig som är intresserad av att vara med och arbeta inom arbetsmiljöområdet med hjälp av Fyrarummaren!

Regeringen gör en stor satsning på Arbetsmiljö fram till och med 2018 med ett antal prioriterade områden, utbildningar och åtgärder. Fyrarummarens metoder och analysinstrument kan bli en aktör att räkna med, och vi arbetar med frågan hur alla som är certifierade och under utbildning samt våra kunder kan ta del av dessa möjligheter.

Du kan givetvis ta egna uppdrag inom arbetsmiljöområdet. Fyrarummaren lämpar sig utmärkt!

Vi erbjuder också dig som vill arbeta inom ramen för Fyrarummaren AB att ta uppdrag som underkonsult. Fram t o m 2018 ges stöd till arbetsgivare inom den privata sektorn som anlitar godkänd utbildningsanordnare. Vill du  arbeta i Fyrarummarens regi  är du välkommen att anmäla intresse till oss.

utbildning

Jag vill vara med!

    Dessa områden inom arbetsmiljö kan jag arbeta inom! (Ange gärna siffrorna från bilden ovan) och fyll på med fler områden om du vill!

    Tankar och kommentarer i övrigt om kopplingen mellan Förändringens fyra rum och systematiskt arbetsmiljöarbete

    Andra synpunkter och tankar...

    Ditt namn

    Din epost