ANVÄNDARKONFERENS 2015, dokumentation

av Bengt Lindström den 18 juni 2015

Fyrarummarens Användarkonferens 2015 avslutad.

Utöver den dokumentation som går ut till de totalt cirka 100 deltagarna så publicerar vi här några bilder och videor som återspeglar vad många deltagare och medverkande upplevde som mycket givande under dagarna.

Fokus för hela konferensen var – som du kan se i informationen längre ner på den här sidan – Censurens och Förvirringens olika ansikten samt Nollpunktens betydelse. Det faktum att vi själva använde Förändringens fyra rum som teoretiskt ramverk gav stort utrymme för både fördjupningar och breddningar.

Alla verkar ha haft stort utbyte, såväl de med ytterst ringa erfarenhet och som just påbörjat certifieringsprogrammet samt de med betydligt längre erfarenhet.

Här kommer först några korta videoklipp från slutet av dag 2 och slutet av dag tre.

Lars Hornborg:

Anna Krantz:

Dag 1 – onsdag den 26 augusti

På förmiddagen den 26/8, före konferensstart, massor av förberedelser

3_IMG_2469_1200

Inramningen har betydelse. Bryggarsalen och Förändringens fyra rum går bra ihop. Här är det möjligt för grupper på bortåt 100 personer att arbeta tillsammans i samma rum – samtidigt med tillräcklig avskildhet och omedelbar överblick.

Bilder från dag 1, den 26/8, när Censurens och Förvirringens olika ansikten utforskades liksom Nollpunktens betydelse. Här utforskades bland annat Censur i nära relationer, kollektiv samhällscensur på gott och ont och mycket annat. Väldigt lärorikt på många plan.

4_DSC_2129_1200

Inledande speed-dating på temat: Min bästa Censur någonsin & min värsta Censur någonsin! Många spännande kontakter knöts här.

5_DSC_2138_1200

Eva Widegren och Claes Janssen i samspråk.

6_DSC_2164_1200

Konferensen självorganiserar sig inför eftermiddagens arbete.

7_DSC_2173_1200

En av många grupper tog sig an ”Den kollektiva samhällscensuren”

8_DSC_2178_1200

Eva Rye Danjelsen och Drusilla Copeland förbereder mindmapen på vilken resultaten av eftermiddagens arbete ska samlas upp och bli överblickbart för alla.

9_DSC_2179_1200 10_DSC_2183_1200

Här växer Användarkonferensens egen kollektiva mindmap fram.

11_DSC_2300_1200

Dag 2 – torsdag den 27 augusti

Bilder från dag 2, den 27/8, när mer än 75 personer, medlemmar och gäster, utforskade ett antal av Fyrarummarens både välkända och mindre väl kända användningsmöjligheter.

Några bilder från dagen

21_IMG_3985_1200

Ett försök att fånga de cirka 75 användarna och gäster under den snabba presentationsrundan.

22_IMG_3982_1200

Innehåll och logistik för ”stationerna” under dag 2.

23_DSC_2251_1200

Fyra grupper arbetar med att utforska Fyrarummarens olika användningsmöjligheter.

24_DSC_2256_1200

Teambarometern – varför använda den när vi har Organisationsbarometern? Paul Nordström leder den stationen.

25_DSC_2260_1200

Långsiktigt utvecklingsarbete med Fyrarummaren i ett energiföretag – Kvänum Energi. Stationen leds av Johan Lindén,  chef intern service, Kvänum Energi och Ingrid Ullberg, konsult vid Mångfald i Vinköl.

26_DSC_2271_1200

Hela skolor använder Fyrarummaren. Stort intresse för skolutveckling! Stationen leds av Ann-Charlotte ”Lotti” Eriksson, rektor Karinslundsskolan och Susanne Eriksson, rektor Vasaskolan, båda i Strängnäs kommun. Och det var på Vasaskolan det hela började år 2001, det som nu spridit sig ända till Australien – Fyrarummaren i klassrummet.

27_DSC_2274_1200

En ögonblicksbild från en del av konferensen.

28_DSC_2287_1200

Ytterligare en station under torsdagen – Att vara chef över sina armar och ben. Stationinnehavare var Maria Swahn och Eva Rye från Kooperativet Viol.

29_DSC_2301_1200

Stort intresse också för arbetsinstrumentet LTI – LivsTillfredsställelseIndex. Stationen leds av Eva Widegren, Fyrarummaren AB.

Dag 3 – fredag den 28 augusti

Bilder och videor från dag 2, den 28/8, som gick på temat ”medvetna och omedvetna skeenden i organisationer och sociala system – hur påverkas och påverkar vi dessa utifrån våra professionella positioner eller roller?

Siv Boalt Boëthius medverkade som gästföreläsare – ett mycket uppskattat inslag i Användarkonferensen.

Siv Boalt

 

Användarkonferens den 26-28/8 2015

Om konferensen – inför konferensen

Sedan certifieringsprogrammen startade 1997 har det varje år arrangerats en Användarkonferens för medlemmar i Fyrarummarens Användarforum – alltså certifierade användare och de som går något av programmen. Oerhört mycket lärande om Förändringens fyra rum i praktiken och i teorin har kanaliserats genom dessa årliga arbetsmöten.

Konferensen öppnas onsdagen den 26/8 kl 13.00 och avslutas fredagen den 28/8 kl 13.00.

Ladda ner hela programmet via den här länken.

Ladda ner gästinbjudan genom att följa den här länken.

Du som är certifierad eller är under utbildning i något av de pågående programmen ska ha fått särskild inbjudan och påminnelse. Om inte – kontakta Marie Lindgren eller någon av oss andra i Fyrarummarteamet på Drottninggatan.

Claes Janssen medverkar som vanligt och vår förhoppning är att den nya boken Förändringens fyra rum, Del 1 och 2 (i en volym) är tryckt före konferensens genomförande.

Nyheter i årets program

Ett tema som återkommer i olika former under alla tre dagarna är möjligheter att utforska, förstå och påverka censuren hos individer och organisationer, både den medvetna och omedvetna.

Som ett led i strävan att öka den förståelsen och därmed påverkansmöjligheten har vi bjudit in Siv Boalt Boëthius, Professor Emerita i Pedagogik vid Stockholms Universitet att ge en input och delta i ett samtal på temat.

Hon har i sin yrkesgärning på många sätt bidragit till att skapa möjligheter för många att lära om hur såväl rationella som irrationella processer hos individer, grupper och organisationer bidrar till och sätter käppar i hjulet för sådant som vi människor försöker åstadkomma, såväl i de mindre sammanhangen till exempel i familjen – och i de större, på arbetsplatser, i organisationer och även i samhällen.

Bland många andra viktiga insatser var Siv en av grundarna av AGSLO, Arbetsgruppen för studium av ledarskap och organisation.

Siv kommer att medverka fredagen den 28/8 och innehållet är under planering.

Siv Boalt Boëthius fick stora psykologpriset år 2013. Här kan du se prisutdelningen och ta del av motiveringen

Se även Sivs hemsida genom att följa den här länken

Gästmedverkan – bjud med en egen gäst!

Sedan fem-sex år tillbaka så öppnar vi konferensen för andra än certifierade användare under en av dagarna.

Känner du en certifierad användare och är nyfiken på Fyrarummaren? Kontakta i så fall din användare och fråga om du skulle kunna få vara hennes eller hans gäst torsdagen den 27 augusti.

Fokus under större delen av torsdagen kommer att vara ”På så många sätt kan Fyrarummaren också användas”. I ”stationsform” kommer många olika användningsmöjligheter att kunna utforskas – inklusive sådant som har att göra med hela konferensens tema, nämligen att utforska och bättre förstå såväl Censuren med sina olika ansikten liksom Nollpunktens betydelse för utveckling och förändring i små och stora sociala system.

Om du som certifierad eller under utbildning saknar program eller en särskild gästinbjudan som du kan delamed dig av till en tilltänkt gäst – kontakta Marie Lindgren eller någon av oss andra i Fyrarummarteamet på Drottninggatan.

Här en bild från konferensens sista skälvande minuter, strax före stängningen kl 13.00. Användarkonferensens samtliga deltagare använder här möjligheten med ”Fyrarummaren i rummet” för att kommunicera sina respektive lägen i förhållande till konferensen och upplevelsen just nu. Vilket läge!

30_DSC_1125_1200

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: