Fyrarummaren på väg till Tanzania

av Bengt Lindström den 14 augusti 2014

Tinna Bondestam, en mycket erfaren användare av Fyrarummaren både i Sverige och i flera andra länder är nu på väg till Tanzania för att reka för ett potentiellt nytt uppdrag. Så här skriver Tinna om hur hon planerar för resan:

”Hej!

I år kommer jag inte att vara med på Användarforum, men vill passa på att skicka er alla en hälsning och tillönskan om kreativa dagar.

Själv inleder jag hösten med att åka på rekognoseringsresa till Tanzania för möjliga uppdrag under 2015. Som vanligt på mina resor ut i världen packar jag ner Fyrarummaren i mitt bagage med den mångåriga erfarenheten av att det ”språket” snabbt skapar möjligheter till meningsfull dialog mellan oss människor.

På återhörande längre fram i höst.

Varmaste hälsningar

Tinna Bondestam / Mediamentorerna

Tinna Bondestam,

Lycka till Tinna från Användarforum och oss i Fyrarummarteamet på 55:an! Här hittar du Tinnas profil

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: