Fyrarummaren på Mo Gårds Folkhögskola

av Marie Lindgren den 16 april 2019

Carina Boman är VD och rektor på Mo Gård Folkhögskola där all undervisning sker på teckenspråk. Verksamheten är lokaliserad på fyra orter i Sverige; Örebro, Stockholm, Göteborg och Åkarp. Carina berättar inspirerat om en utvecklingsresa som gjort verksamheterna på de fyra orterna mer välfungerande och skapat välmående medarbetare som trivs. Både ledare och medarbetare har utvecklats. En verksamhet är nedlagd och en ny har etablerats. Problem och konflikter har hanterats. Sist men inte minst lyfter Carina också sin egen utveckling med flera stora förändringar. Läs mer!

Tipsa andra, skicka eller skriv ut:
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: