Fyrarummaren på Kunskapsdagarna, den 5 resp 12 maj

av Bengt Lindström den 27 april 2017

I mer än 20 år har Kunskapsdagarna utgjort något av en institution och ett nav för kunskapsspridning i Sverige. En av ledstjärnorna är att det ska vara kostnadsfritt för deltagaren/besökaren att ta del av det som erbjuds. Fyrarummaren har ofta funnits med innehållsmässigt. Nu är det alltså dags igen

Örebro den 5 maj

Anna Wilson, certifierad och erfaren användare av Förändringens fyra rum delar med sig av sina erfarenheter, berättar bland annat om var den används och hur samt mer vilka resultat. Se hela programmet här – och anmäl dig här

Norrköping den 12 maj

Mariola Gummesson och Paul Nordström, båda erfarna och certifierade delar med sig av sina erfarenheter. Se hela programmet för Norrköping här – och anmäl dig här

Detta får du om du deltar

Ungefär ovanstående kan du förvänta dig om du deltar i något av ovanstående seminarier om Förändringens fyra rum:

"Förändringens fyra rum – etablerad teori och beprövat koncept som hjälper människor och deras företag och organisationer att lyckas, var än de befinner sig! Fyrarummaren, som den också kallas, används av enskilda personer, arbetsgrupper, team, ledningsgrupper, projektgrupper, idrottslag, i klassrum och av t ex familjer. Den används i världsomspännande koncerner liksom i små och medelstora företag, i kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter samt i ideella organisationer.

På det här seminariet får du veta vad Fyrarummaren är. Du får en rad konkreta exempel på sammanhang där den används, hur den används och med vilka resultat. Med Fyrarummaren får alla inblandade en god anledning att inte sticka huvudet i sanden, en mycket god hjälp att öka säkerheten om vad som faktiskt behöver förändras och vad som behöver få vara som det är.

Samt handfast och konkret hjälp att överbrygga en del av de olikheter människor emellan som alltför ofta gör förändring och utveckling så svårt och utmanande. Den ökar möjligheterna att faktiskt lyckas.

Du får också information om olika konkreta vägar som du och din organisation kan gå vidare med för att lära mer och faktiskt börja använda Fyrarummaren.

Seminarieledarna är seniora organisationskonsulter och arbetar sedan länge med att handleda och certifiera professionella användare av Fyrarummaren."

 

Tipsa andra, skicka eller skriv ut:
  • Facebook
  • TwitThis
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Skriv en kommentar

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: